Saako Helsingin kaupungin kadulla säilyttää venettä? Kuinka kauan?

Saako Helsingin kaupungin kadulla säilyttää venettä? Kuinka kauan?

Saako Helsingin kaupungin kadulla säilyttää venettä? Kuinka kauan? Mistä löytyy sääntöjä, joista asiaa voisi tarkastaa?

Vastaus

Saimme vastauksen Helsingin kaupungin rakennusviraston pysäköinninvalvonnalta.

Trailerin päällä olevaan veneeseen pätevät yleiset pysäköintiä koskevat säännökset. Pysäköinti on siten sallittu säännösten sallimalla tavoin. Kuitenkin tulee trailerin kuntoa koskien ottaa huomioon tieliikennelain 28 §:n 2 momentin säännös koskien kieltoa jättää, säilyttää tai varastoida tiellä ajoneuvoa, jota tosiasiallisesti ei käytetä liikenteessä.

Tieliikennelaki 28 § http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#P28

Kommentit (0)

Vastauksesi