Saako eläinlääkärit määrätä lääkkeitä ihmisille?

Saako eläinlääkärit määrätä lääkkeitä ihmisille?

Vastaus

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta toteaa: "Eläinlääkärinammatin harjoittaja ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, joihin hänen koulutustaan tai kokemustaan on pidettävä riittämättömänä tai toimintamahdollisuuksiaan rajoitettuina."

Saman lain kymmenennen pykälän mukaan: "Eläinlääkärinammatin harjoittajalla on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä eläinlääkinnällistä tai eläinlääketieteellistä tarkoitusta varten." Eläinlääkäri voi luovuttaa eläimen hoitoon tarkoitetut lääkkeet eläimen omistajalle. Tällöin hänen on huolehdittava tarpeellisesta ohjeistuksesta lääkkeen annostelusta eläimelle. Joitakin lääkevalmisteita, esimerkiksi eräitä hormonivalmisteita ja prostaglandiineja sisältäviä lääkkeitä ei saa luovuttaa.

Elintarviketurvallisuusvirasto myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna eläinlääkärinä henkilölle, joka on suorittanut eläinlääketieteen kandidaatin tutkintoon, muuhun vähintään kolmivuotiseen alempaan korkeakoulututkintoon tai näitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuvan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi