Saako alle koiranpentua pitää irti?

Saako alle koiranpentua pitää irti?

Täytyykö alle kuuden kuukauden ikäistä koiraa pitää kytkettynä, ja koskeeko pentukoiria sama lainsäädäntö kuin täysikasvuisiakin?

Vastaus

Järjestyslain mukaan koirat on aina pidettävä kytkettynä taajamissa. Tämä koskee myös pentuja. Taajamissa koiraa voi pitää vapaana vain koirapuistoissa, koirien harjoitusalueilla ja suljetuilla piha-alueilla.  Pentuja koskeva kiinni pitoon liittyvä maininta löytyy metsästyslaista. Metsästyslaki sallii alle viiden kuukauden ikäisen pennun pitämisen vapaana taajaman ulkopuolella 1.3. – 19.8. Mainittuna aikana myös taajaman ulkopuolella viittä kuukautta vanhemmat koirat on pidettävä kytkettynä tai siten, että ne on välittömästi kytkettävissä.

Koiria koskeva lainsäädäntö löytyy Kennelliiton sivuilta: http://www.kennelliitto.fi/koirat/koiran-omistaminen/koiriin-liittyva-lainsaadanto

Myös hankikoira-sivustolla on kerrottu koiran pitoon liittyvistä säännöksistä: http://www.hankikoira.fi/koiratietoa/mika-koira/koira-lainsaadannossa

 

Kommentit (0)

Vastauksesi