Saako 16-vuotias autoajokortin omaava amerikkalainen ajaa Suomessa?

Saako 16-vuotias autoajokortin omaava amerikkalainen ajaa Suomessa?

Vastaus

Yhdysvalloissa myönnetyn ajokortin kelpoisuutta Suomessa koskevat Geneven tai Wienin tieliikennesopimusvaltioita koskevat säädökset. Näissä maissa vakinaisesti asuvalle henkilölle annettu kansallinen tai kansainvälinen ajokortti tai kansallisen ajokortin virallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös oikeuttaa kuljettamaan kelpoisuutensa rajoissa autoa Suomessa yhden vuoden ajan maahantulopäivästä, jos ajokortin haltija täyttää Suomessa ajo-oikeuden saamiselle säädetyn ikävaatimuksen eli on täyttänyt 18 vuotta. Tilapäisenä oleskeluaikana, esimerkiksi vaihto-oppilasaikana, sopimusvaltiossa hankittu ajokortti ei oikeuta lainkaan ajamaan Suomessa. 16-vuotias henkilö, jolla on amerikkalainen ajokortti, ei saa siis ajaa autoa Suomessa.

Lähde:

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/A09E4ECF73EFB795C2256BC3004...

Kommentit (0)

Vastauksesi