Saadaanko kaikissa jätteenkäsittelylaitoksissa kaikki myrkyt myrkyttömään muotoon?

Saadaanko kaikissa jätteenkäsittelylaitoksissa kaikki myrkyt myrkyttömään muotoon?

Myöskin ydinjätteen jälleenkäsittelylaitoksissa? Onko niitä olemassakaan?

Vastaus

Ympäristö.fi-portaalista ja Ympäristöministeriön sivulta löydät tietoa jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä.

Jätehuollossa noudatetaan EU:n säädöksiä, joten haitallisia myrkkyjä tai päästöjä ei pitäisi päästä ympäristöön.

"Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys. Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai uudelleenkäytettävä. Ellei uudelleenkäyttö ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä ensisijaisesti aineena (kierrätettävä) ja toissijaisesti energiana.Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Etusijajärjestyksestä voi poiketa vain, jos jokin muu vaihtoehto on ympäristön kannalta järkevämpi."

Ympäristölle vaaralliset, esim. myrkylliset,  jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi. Suomessa on useita vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen erikoistuneita yrityksiä. Merkittävin on valtion, kuntien ja teollisuuden yhdessä omistama Ekokem Oy Ab Riihimäellä. Ekokem Oy Ab pystyy vastaanottamaan kaikkia tavallisimpia vaarallisia jätteitä koko maasta.

Muut Suomessa sijaitsevat vaarallisten jätteiden vastaanottolaitokset ovat yleensä erikoistuneet vain tiettyjen vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Lisäksi teollisuus käsittelee itse merkittävän osan tuottamistaan vaarallisista jätteistä.

Ydinjätteistä vastuu kuuluu jätteen tuotajille eli voimalaitosyhtiöille, Teollisuuden Voima Oyj:lle (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy:lle, joiden vastuu kattaa kaikki toimenpiteet aina siihen asti kunnes ydinjäte on pysyvästi loppusijotiettu. Suomen viranomaisilla on vastuu ydinjätehuollon periaatteista, turvallisuusvaatimuksista ja säädösten noudattamisen valvonnasta. Lupien ja säädösten osalta vastuuviranomainen on työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja turvallisuusvalvonnan osalta Säteilyturvakeskus (STUK).

Voimalaitosjätteen sekä voimalaitosten purkujätteen osalta ydinjätehuollon toteutuksen hoitavat ydinvoimayhtiöt. Lisäksi ne huolehtivat käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnista.

Ydinjätteen jälleenkäsittelylaitoksia ei ole Suomessa olemassa vaan ydinjäte loppusijoitetaan kallioperään. Posiva Oy perustettiin huolehtimaan ydinjätteen loppusijoituksesta ja tutkimuksesta. Ydinjätteen käsittelyprosessista voit lukea lisää jutusta Mitä ydinjäte on? Loppusijoitusprosessi kestää vuosikymmeniä. Voimalaitosten reaktoreista poistettuja polttoainenippuja säilytetään ensin välivarastossa, missä niput ovat veden alla useita kymmeniä vuosia odottamassa varsinaista loppusijoitusta. Tuona aikana käytetyn polttoaineen radioaktiivisuus ja lämmöntuotto vähenevat loppusijoituksen edellyttämälle tasolle.

 

 

 

 

 

  

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi