Ruotsinkielen opetus 1960-luvun kansakoulussa

Ruotsinkielen opetus 1960-luvun kansakoulussa

Aloitin kansakouluni 1960 silloisessa Toijalan kauppalan keskuskoulussa. Meille tuli vapaaehtoinen ruotsinkielen opiskelu mahdolliseksi joko kolmannella tai neljännellä luokalla. Viides luokka se ei voinut olla koska siirryin neljänneltä luokalta oppikouluun. Oliko silloin yleistä, että kansakoulussa opiskeltiin ruotsia vapaaehtoisena aineena alaluokilla vai olisiko opiskelu liittynyt jotenkin peruskoulun kokeiluihin?

Vastaus

Kansakouluissa opetettu ruotisin kieli ei liittynyt tulevaan peruskouluun.

Ennen vuotta1964 kansakoulussa ei opetettu vielä ruotsia. Vuonna 1964 voimaan tullut kansakoululaki muutti tilanteen.

Sen jälkeen ruotsin kieli ja yksi vieras kieli saattoivat kuulua kansakoulun oppiaineisiin.

Ruotsin kieltä oli voitu opettaa jo aiemmin vapaaehtoisena aineena. Opettajan omatoimisuus oli tällöin ratkaiseva tekijä.

Vuosina 1965-1966 ruotsia ja engalantia opiskeltiin kansakouluissa yhtä paljon. Kaikkiaan neljäsosa kansakoululaisista sai kieltenopetusta tuolloin.

 

 

 

Kommentit (1)
Muisto 1960-luvun puolivälistä: Yleisradio alkoi lähettää radiossa englannin kielen o... Muisto 1960-luvun puolivälistä: Yleisradio alkoi lähettää radiossa englannin kielen opetusohjelmia kansakoululaisille "kouluradiossa".
11.6.2018 15:38 Sten Borg 9511

Vastauksesi