Rotanmyrkky tappaa uhrinsa erityisen kivuliaalla ja julmalla tavalla.

Rotanmyrkky tappaa uhrinsa erityisen kivuliaalla ja julmalla tavalla.

Rotanmyrkky tappaa uhrinsa erityisen kivuliaalla ja julmalla tavalla. Eikö se siis ole eläinsuojelulain vastainen torjunta-aine ja miten se on sallittu?

Vastaus

Meiltä on aiemminkin kysytty tätä ja vastaus löytyy iGS:n arkistosta.

Eläinsuojelulaki 12 § kertoo seuraavaa:
"Sellaisten eläimen hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen, kuljettamiseen, tainnuttamiseen tai lopettamiseen tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa, valmistus, maahantuonti, myynti, luovutus ja käyttö on kielletty.
Maa- ja metsätalousministeriö määrää, minkälaisia välineitä, laitteita ja aineita on pidettävä sellaisina, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa."

Hallituksen esitys eduskunnalle eläinsuojelulaiksi HE 36/1995 perusteluissa todetaan:
"Pykälässä tarkoitettuja laitteita olisivat esimerkiksi koiran piikki- tai sähköpanta, liimaperiaatteella toimiva rotanloukku sekä sellaiset rotanloukut, joissa rotta pyydystetään elävänä ja se kuolee nälkään tai tukehtumalla."

Eläinsuojelulain 2 § mukaan lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Terveydensuojelulaki 31 § Mikrobit ja vahinkoeläimet kuuluu:
"Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omistajan tai haltijan ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta.
Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä kunnassa tarpeellisista toimenpiteistä vahinkoeläinten hävittämiseksi, mikäli niiden voidaan katsoa levittävän tauteja tai muutoin aiheuttavan terveyshaittaa."

Emme ole laintulkitsijoita, joten asiassa kannattaa olla suoraan yhteydessä
Maa- ja metsätalousministeriöön http://www.mmm.fi/yhteystiedot/ tai
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen neuvovaan ympäristötarkastajaan http://www.hel.fi/ymk/palvelut/yvy/...aasivu.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi