Romanit ovat Suomen vankiloissa yli-edustettuna % mukaan, johtuuko tuokin...

Romanit ovat Suomen vankiloissa yli-edustettuna % mukaan, johtuuko tuokin...

Romanit ovat Suomen vankiloissa yli-edustettuna % mukaan, johtuuko tuokin äärimmäisestä köyhyydestä vai Suomalaisten rasismista?

Vastaus

On aika tavallista, että etnisten vähemmistöjen edustajat ovat suhteellisesti yliedustettuina vankiloissa eri puolilla maailmaa. Pohjois-Amerikan intiaaneja istuu Yhdysvaltain vankiloissa suhteellisesti huomattavat määrät ja aboriginaalit ovat tavallinen näky australialaisissa vankiloissa. Sama vankiyliedustus koskee myös esimerkiksi Etelä-Afrikan mustia ja Ruotsin maahanmuuttajia. Listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Vähemmistöjen asemaa on tutkittu vuosikymmeniä ja tutkimukset kertovat yksiselitteisesti, että vähemmistöryhmät ovat usein tavalla tai toisella eriarvoisessa asemassa pääväestöön nähden. Tämä koskee myös Suomen romaneita. Nykyään lainsäädäntö teoriassa turvaa romaneille yhtäläiset oikeudet yhteiskunnassa, mutta käytännössä he joutuvat kokemaan arkipäivän syrjintää mm. työmarkkinoilla.

Suuri vaikutus on myös ollut sillä, että suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutos Toisen maailmansodan jälkeen on muuttanut romanien oloja rajusti lyhyessä ajassa. Sen seurauksena romanit ovat kadottaneet itsenäisyyttään. Romanien perinteiset elinkeinot, kuten maatalouden aputyöt, tinaus, peltisepäntyöt ja käsityöt, ovat menettäneet markkinansa teollisen tavarantuotannon seurauksena. Toimeentulomahdollisuudet ovat heikentyneet ja luonnollinen kanssakäyminen romanien ja kantaväestön välillä on vaikeutunut. Lainsäädännön uudistuksista huolimatta romanit ovat keskimäärin heikommassa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa kuin muut suomalaiset. Eriarvoisuus, kouluttamattomuus, köyhyys, syrjäytyneisyys sekä syrjinnän ja rasismin kohtaaminen nostavat tutkitusti riskiä joutua rikollisille teille.

Aina ei kuitenkaan ole kyse pelkästään valtaväestön asenteista ja toiminnasta. Tutkija Miika Tervonen toteaa artikkelissaan ”Mustalaisia vai ihmisiä? Väärinymmärryksen historiaa – ja nykypäivää” (teoksessa Varokaa mustalaisia! Väärinymmärryksen historiaa 2009), että myös romaniväestön sisällä monet joutuvat kokemaan voimakkaita ryhmäpaineita, jotka saattavat vaikeuttaa mm. kouluttautumista. Virallisella monikulttuurisuuspolitiikalla on tässä suhteessa saattanut olla muitakin kuin positiivisia seurauksia: valtio on osaltaan tukenut paikalleen pysähtynyttä näkemystä romanikulttuurista sekä tähän näkemykseen sitoutuneita äänitorvia. Tämä puolestaan on edesauttanut luomaan poliittisen korrektiuden muurin, joka on peittänyt näkyvistä yhteisön sisällä olevia muutospaineista ja ristiriitoja. Tällainen asetelma ei edistä niiden keinojen löytämistä, joilla romanit voisivat paremmin löytää paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Yritin etsiä tietoa romanivankien määrästä, mutta kantaväestön vankien määrään suhteutettavien lukujen löytäminen ei onnistunut. Ensinnäkin romanivankien määrästä on vaikea saada tarkkaa tietoa, koska Suomen vankiloissa luokitellaan ihmisiä vain kansallisuuden mukaan, ei etnisen alkuperän mukaan. Vankilaviranomaiset kuitenkin arvelivat vuonna 2003, että Suomen vankiloissa olisi tuolloin ollut noin 120–140 romanivankia. Arviosta ei kuitenkaan käy ilmi, onko kyseessä esimerkiksi romanivankien määrä vuoden 2003 lopussa vai romanivankien päivittäinen keskimäärä vuonna 2003. Luku ei ainakaan kerro vuonna 2003 rikoksesta vankeustuomion saaneiden romanien määrää, koska tuomioiden pituudet vaihtelevat kovasti. En siis yritäkään suhteuttaa arviota romanivankien määrästä romanien arvioituun kokonaismäärään (10 000), koska en tiedä tarkemmin, millä perusteilla arvio on tehty.

Samana vuonna vankiloissa rangaistustaan kärsivien Suomen kansalaisten päivittäinen keskimäärä oli 3 287. Tähän lukuun sisältyvät myös Suomen romanit.

Lähteitä ja lisää luettavaa:

Varokaa mustalaisia! Väärinymmärryksen historiaa (Helsingin kaupunginmuseo 2009)
http://www.helmet.fi/record=b1896833~S9*fin

Vangit 2004 (Tilastokeskus)
http://www.stat.fi/til/van/2004/index.html

Vankiluvun kehitys vuosina 1999-2009 (Rikosseuraamusvirasto)
http://www.rikosseuraamus.fi/11126.htm

Mitä tehdä romaneille
http://www.soininvaara.fi/2010/01/20/mita-tehda-romaneille/

Mustalaisväestöstä ja heidän vaikeuksistaan vankilassa
http://www.vhkk.fi/ukh/8712.htm

Percent of American Indians in jail is high
http://www.bismarcktribune.com/news/state-and-regional/article_3de882e7-...

We jail black men five times more than apartheid South Africa
http://www.crikey.com.au/2009/07/02/we-jail-black-men-five-times-more-th...

Kommentit (0)

Vastauksesi