Rikostausta(rekisteri)otteen julkisesta levittämisestä ja käyttötarkoituksista? Suomessa

Rikostausta(rekisteri)otteen julkisesta levittämisestä ja käyttötarkoituksista? Suomessa

Miksi. Eikö sitä saisi ripustaa vaikkapa huoneensatauluksi tai digitoida someen: "Rikostaustaotteen voi tilata vain työntekijä tai opiskelija itse ja ote on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi työnantajalle, lupaviranomaiselle tai oppilaitokselle." (7.11.2016)

Vastaus

Laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) säädetään mm. 

8. § Vaitiolovelvollisuus

Rikosrekisteriotteesta ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille kuin sellaisille henkilöille, jotka välttämättä tarvitsevat niitä tehdessään päätöstä siitä, annetaanko henkilölle tämän lain soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa sivulliselle senkään jälkeen, kun henkilö ei enää hoida sitä tehtävää, jossa hän on tiedon saanut.

Oikeusrekisterikeskuksen sivuilla asiasta todetaan: "Ote on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi suomalaisen työnantajan, lupaviranomaisen, oppilaitoksen tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjän nähtäväksi. Rikostaustaotteen vastaanottaja ei saa kerätä tai tallentaa rikostaustaotteesta ilmeneviä tietoja. Vastaanottaja voi tehdä asiakirjoihinsa ainoastaan merkinnän siitä, että ote on esitetty ja tässä yhteydessä kirjata muistiin otteen tunnistetiedot, joita ovat kyseisen henkilön nimi ja otteen päivämäärä."

 

Kommentit (0)

Vastauksesi