Rikoksiin syyllistyminen riittävän vanhana

Rikoksiin syyllistyminen riittävän vanhana

Suomessa rikosrekisterimerkinnät poistetaan henkilön täytettyä 90. Jos tämän jälkeen syyllistyy rikoksiin niin jätetäänkö ne merkitsemättä?

Vastaus

Rikosrekisterilain mukaan kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan rikosrekisteristä silloin, kun asianomainen henkilö on kuollut tai hänen syntymästään on kulunut 90 vuotta. Tämä koskee siis rikoksia, jotka on tehty ennen 90:n vuoden ikää. Se tuskin tarkoittaa, että yli 90-vuotiaana tehdyt, normaalisti rikosrekisteriin kuuluvat rikokset jätettäisiin merkitsemättä. Yli 90-vuotiaat syyllistynevät vakaviin rikoksiin kaiken kaikkiaan todennäköisesti paljon nuorempia harvemmin.  

Kommentit (0)

Vastauksesi