Rehelliset mainokset.

Rehelliset mainokset.

Onko radio- ja TV mainoksille minkäänlaista lakia/asetusta/sääntöä pitääkö niitten olla todenperäisiä, vai saako ne esittää mainosmiehen, mukamas nokkelia, juttuja jotka eivät perustu totuuteen eikä mainostettavan aineen tehoon tai vaikutuksen?

Vastaus

Mainontaa ja markkinointia sääntelevät monet lait ja säännökset: EU-lainsäädäntö, Suomen lainsäädäntö, toimialakohtaiset säännöt ja välinekohtaiset säännöt (radio, televisio jne.)

Kuluttajansuojalain 2. luku, markkinointi ja menettelyt asiakassuhteessa antaa yleisiä ohjeita ja kieltoja. Lain kuudes pykälä kieltää totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisen markkinoinnissa. Tällaisina mainitaan mm. kulutushyödykkeen lajia, laatua tai määrää ja muita keskeisiä ominaisuuksia koskevat tiedot sekä alkuperää, valmistustapaa ja -aikaa, käyttöä ja käytön vaikutuksia sekä hyödykkeelle tehtyjen testien tuloksia koskevat tiedot.

Mainostajan on siis pystyttävä todistamaan markkinoinnissa käyttämänsä tosiasiaväitteet oikeiksi. Tosiasiaväitteellä tarkoitetaan sitä, että tuotteen ominaisuuksista tai vaikutuksista luvataan jotain konkreettista. Mitä ehdottomampi väite on, sitä varmemmin edellytetään näyttöä sen paikkansapitävyydestä. Yleisluontoisilla ilmauksilla kehumista ei katsota tosiasiaväitteeksi. Sellaiset ilmaukset kuten kaunein tai herkullisin ovat kauppiaan kehusanoja ja niitä ei katsota tosiasiaväitteiksi. Niitä voidaan pitää makuasioina ja niihin vaikuttavat myös asiakkaan henkilökohtaiset mieltymykset.

Erityisesti kosmetiikkamainontaa on viime aikoina syytetty katteettomien lupausten antamisesta. Markkinoinnin lainmukaisuutta valvoo kuluttaja-asiamies.

Lähdelinkeistä viimeinen Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 4/10 esittelee useita tapauksia joissa mainostajan väittämät ovat kuluttaja-asiamiehen tulkinnan mukaan olleet enemmän tai vähemmän hataralla pohjalla. Näissä tapauksissa esimerkit liittyvät tuotteiden luvattuun ympäristöystävällisyyteen.

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi