Reclamere - valitus. Reklam ruotsissa, ranskassa réclame, mainos. Mikä etymologia?

Reclamere - valitus. Reklam ruotsissa, ranskassa réclame, mainos. Mikä etymologia?

Ruotsin sana reklam tarkoittaa mainosta. Toisaalta englanniksi ja suomeksi reklamaatio ihan muuta. Netistä löytyi etymologialta ruotsin kantasanan ranskan alkuperä, mutta miksi re-clamere, uudelleen valittaa on päätynyt mainokseksi?

 

 

2 vastausta

Kyllä, mainitsemillasi sanoilla on sama alkuperä, latinan kielen vulgarismi (puhekielinen latina) rjoka on muuten verbi (huutaa jtkn vastaan. vaatia takaisin ym.). Pohjasanan merkitys on vuosien saatossa eri kielissä hivenen vaihdellut. mutta réclame voi ranskan kielessä edelleen tarkoittaa mainosta. joskin publicité on yleisemmässä käytössä. 1800-luvulla réclame saatettiin sujauttaa valmiin lehden väliin korvaamaan jostakusta henkilöstä tai jostain tavarasta  kertovaa ylistävää mainosluonteista artikkelia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sanasta reclamare johdettu valitus olisi ranskaksi réclamation.

Myös ruotsiksi voi valittaa tekemällä en reklamation.

Englannin kieleen sana reclaim on tullut ranskan kielen kautta.

Ranskan ja englannin yleisesti mainosta tarkoittavat sanojen publicité ja publicity pohjalta löytyy latinan kielen sana publicus.

Ruotsin kielen sanaa reklam alettiin käyttää modernissa merkityksessä 1800-luvulla.

Kommentit (0)
13.09.201816:16
8065
27

Asiaa hämmentää lisää se, että englannin sana clamor johdetaan suoraan latinan vastaavasta ilmauksesta, mutta sana claim tarkoittaakin ihan muuta, jolloin sanan reclaim voi tulkita eri tavalla johdetuksi.

Kommentit (0)

Vastauksesi