Reaalikoulu

Reaalikoulu

Astrid Lindgren kävi "reaalikoulun". Siis minkä?

2 vastausta

Reaalikoulut olivat oppikouluja, joissa opetus keskittyi klassisten kielten sijaan nykykieliin ja luonnontieteisiin.

Kommentit (0)
11.04.201622:33
12751
38

Ruotsissa klassis-humanistiseen sivistysihanteeseen painottunut oppikoululaitos, jossa latinan kielen opiskelu oli keskeisellä sijalla, oli joutunut eräänlaiseen kriisiin 1800-luvun lopulla, sillä 75 prosenttia oppikoulujen oppilaista lopetti kouluopintonsa suorittamatta ylioppilastutkintoa. Oppikoululla oli hyvin elitistinen luonne. Vasemmistoliberaalit yhteiskuntapiirit alkoivat ajaa koulunuudistusta, jonka perimmäisenä tavoitteena oli kasvavien yhteiskunnallisten vastakohtaisuuksien tasoittaminen.

Vuoden 1905 oppikouluasetuksella ruotsalainen oppikoulu (läroverket) jaettiin kahteen osaan. Toinen, alempi osa oli 6-vuotinen reaalikoulu. Reaaalikoulussa ei opiskeltu latinaa, vaan opetuksen painotus suuntautui kohti yleisempää ja käytännöllisempää kansalaissivistystä. Oppiaineina olivat kristinoppi, ruotsi, saksa, englanti, historia, maantieto, matematiikka, luonnontieto, kaunokirjoitus, piirustus,musiikki ja voimistelu sekä tyttöluokilla myös käsityö. Oppikoulun ylemmän osan, 4-vuotisen lukion tai kymnaasin (gymnasium), tarkoituksena oli edelleen antaa valmiudet korkeampia opintoja varten.

Reaalikoulu oli siis ajateltu ratkaisuksi käytännönläheisemmän opetuksen tarjoamiseksi mutta myös siihen edellä jo mainittuun tosiseikkaan, että suuria kouluikäisten ryhmiä lopetti koulunkäyntinsä ennen ylioppilastutkintoa. Tähän ryhmään kuuluneilla ei siis ollut minkäänlaista päättötodistusta, jollaista kuitenkin yhä lisääntyvässä määrin vaadittiin hallinnon ja muiden palvelualojen kasvavilla työmarkkinoilla. Opinnoissaan epäonnistuneen leiman sijasta keskeyttäjät saivat nyt siis oman tutkintonsa omine tunnuksineen: reaalikoulun suorittaneet saivat painaa päähänsä harmaapäällyksisen tutkintolakin siinä missä ylioppilastutkinnon suorittaneet valkolakin.

Kirjallisuuslähde:

Bo Stråht: Sveriges historia 1830 - 1920. Norstedts 2012.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Realexamen

Kommentit (0)

Vastauksesi