Rantatontin edessä olevan vesialueen omistus/hallinta?

Rantatontin edessä olevan vesialueen omistus/hallinta?

OLEN EPÄTIETOINEN OMISTANKO JÄRVENRANTAOMAKOTITONTTINI EDESSÄ OLEVAA VETTÄ? KAUPPAKIRJASSA EI OLE KO ASIASTA MAININTAA.SANOOKO ESIM KALASTUSLAKI MITÄÄN ETÄISYYKSISTÄ KUINKA LÄHELLÄ MINUN PITÄÄ SIETÄÄ KALASTAJIA OLLESSANI ESIM RANNASSANI SAUNOMASSA?

Vastaus

Maanmittauslaitos ylläpitää kiinteistöjä koskevia rekistereitä. Rekisteriin merkitään kiinteistöjä ja muita rekisteriyksiköitä koskevina tietoina osuudet yhteisiin alueisiin (esim. vesialueisiin). Rekisteriotteita voi tilata Maanmittauslaitokselta sähköisellä lomakkeella. Kiinteistötietorekisterin karttaotteessa näkyvät tulostuspäivänä voimassa olevat rajat.

Vettähän Suomessa ei omista varsinaisesti kukaan. Vesialueen omistaja omistaa vain vesistön pohjan. Vesialueen omistajalla on oikeus päättää sen käytöstä, mm. kalastuksesta.

Suurin osa vesipinta-alastamme on yhteisiä vesialueita. Sisävesillä yleisimpiä ovat kahden tai useamman kiinteistön yhteiset vesialueet. Yhteisalueosuudet kuuluvat aina johonkin kiinteistöön ja kulkevat kiinteistökaupoissa yleensä kiinteistön mukana. Sisävesillä on myös yksityisiä vesikiinteistöjä jotka voivat sisältää maa-alueitakin. Yksityisten kiinteistöjen vesialueet käsittävät vain n. 5% sisävesien pinta-alasta. Kiinteistörajojen tarkkaa sijaintia ei aina järvillä tunneta.

Kun vesillänne kalastaa henkilö jolla on kalastusoikeus, pitää hänen kunnioittaa rantasi rauhaa. Lainsäädäntö kieltää häiritsevän kalastuksen, mutta ei tarkasti määrittele rajoja. Kalastuslain 39 §:n  mukaan jokamiehenkalastusta ei saa harjoittaa niin lähellä toisen asuttua rantaa tms, että siitä aiheutuu tarpeetonta haittaa tai häiriötä. Muutaman metrin etäisyys rannanomistajan laiturista varmasti häiritsee jokaista. Myöskään veneellä ei saa häiritä rannalla olijoita, vaikka veneellä liikkuminen onkin jokamiehen oikeus.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi