Ranskankielisen tekstin välilyönnit eräiden välimerkkien yhteydessä

Ranskankielisen tekstin välilyönnit eräiden välimerkkien yhteydessä

Ranskassa syntynyt ja koulunsa käynyt, sittemmin Suomeen muuttanut ja nykyään opettajanakin toimiva henkilö oudoksui yleisökysymystä siitä, että Ranskassa julkaistun oppikirjan teksteissä on suomalaisesta käytännöstä poiketen "tyhjä väli" huutomerkin, kysymysmerkin, kaksoispisteen ja puolipisteen edellä sekä lainausmerkkien ja lainatun tekstin välissä. Hänelle asia oli uusi, eikä hänen mukaansa tuollaista kirjoitustapaa ollut hänen Ranskan-aikanaan. Hänen koulutuksensa ei ole kielitieteellinen; meriittinä opettajaksi on suomentaito, kiinnostus ja käytännön nykyranskan tuntemus. Lähimmän kirjaston hyllystä ei löytynyt Ranskassa tehtyjä oppikirjoja kovinkaan monen vuoden takaa. Aikuisryhmän opiskelija muisteli, että ainakin 1980-luvulta alkaen on nimenomaan "aidosti ranskalaisissa" kurssikirjoissa ollut johdonmukaisesti sanaväli mainituissa kohdissa. Suomalaisille täällä tehdyissä oppikirjoissa näkyy noudatetun suomalaisia välimerkkikäytäntöjä. Netistä ei ole apua, kun haetaan 1990-lukua vanhempia ohjeita ja malleja. Mitä löytyy isomman kirjaston käytettävissä olevasta aineistosta?

2 vastausta

Ranskankielisissä painetuissa teksteissä tosiaankin tulee välilyönti ennen ja jälkeen kaksiosaisen välimerkin, esimerkiksi huuto- tai kysymysmerkin ennen ja jälkeen. Kannattaa muistaa, että myös ranskalaiset lainausmerkit kuuluvat tähän kategoriaan. 

Sääntö on typografinen eli se koskee painettuja tekstejä. Konekirjoitettuja ja tietokoneella laadittuja tekstejä koskee sama sääntö.

Sääntö on vanha. Varhaisin löytämäni tätä typografista ohjetta koskeva kirjoitus oli vuodelta 1826, mutta käsiittääkseni käytäntö on sitäkin tuntuvasti vanhempi.

Koska en tunne tarkkaan tämän typografisen säännön historiaa, otin asian tiimoilta yhteyttä Ranskan akatemiaan, mutta en ole toistaiseksi saanut vastausta.

Ranskalainen ystäväsi varmaankin kirjoitti koulutehtävänsä käsin, joten hän ei tullut törmänneeksi tähän sääntöön.

Kommentit (0)

Olen vihdoin saanut vastauksen Ranskan akatemialta. En saanut vastausta varsinaiseen kysymykseeni eli siihen, mistä hetkestä lähtien ranskankielisessssä konekirjoitetussa tekstissä on ollut välilyönti ennen ja jälkeen kaksiosaisen välimerkin, mutta sain oikeinkirjoitusohjeita Ranskan akatemian konekirjoittajilta ja kohteliaan muistutuksen siitä, että he ovat virheettömiä, mitä ranskan kieleen tulee. Tiesin tämän. Ranskalainen akatemia perustettiin 1635 ja on maapallon, jos ei koko maailmankaikkeuden, korkein asiantuntija ranskan kielessä.

Julkaisen saamani ohjeet tässä ranskaksi.

1.      Nos secrétaires dactylographes, d'une compétence sans défaut, sont unanimes sur la norme suivante :

    - point : pas d'espace avant, 1 espace après ;

    - point d'exclamation : 1 espace avant, 1 espace après ;

    - point d'interrogation : 1 espace avant, 1 espace après ;

    - deux-points : 1 espace avant, 1 espace après ;

    - virgule : pas d'espace avant, 1 espace après ;

    - point-virgule : 1 espace avant, 1 espace après ;

    - points de suspension : pas d'espace avant, 1 espace après ;

    - parenthèses : ouverture : 1 espace avant, pas d'espace après ; fermeture : pas d'espace avant, 1 espace après ;

    - guillemets : ouverture : 1 espace avant, pas d'espace après ; fermeture : pas d'espace avant, 1 espace après pour les guillemets anglais ; 1 espace avant, 1 espace après pour les guillemets français ;

    - tiret : ouverture : 1 espace avant, 1 espace après ; fermeture : 1 espace avant, 1 espace après ; trait d'union : pas d'espace.

 

    Cet usage dactylographique ne diffère guère de la norme typographique :

    - virgule : pas de blanc , espace justifiante

    - point : pas de blanc . espace justifiante

    - point-virgule : espace fine insécable ; espace justifiante

    - point d'exclamation : espace fine insécable ! espace justifiante

    - point d'interrogation : espace fine insécable ? espace justifiante

    - deux-points : espace mots insécable : espace justifiante

    - tiret (moins) : espace justifiante - espace justifiante

    - guillemet ouvrant : espace justifiante " espace mots insécable

    - guillemet fermant : espace mots insécables " espace justifiante

    - parenthèse ouvrante : espace justifiante ( pas de blanc

    - crochet ouvrant : espace justifiante [ pas de blanc

    - parenthèse fermante : pas de blanc ) espace justifiante

    - crochet fermant : pas de blanc ] espace justifiante

Voyez aussi La Ponctuation de Nina Catach, dans la collection Que sais-je ?

Kommentit (0)

Vastauksesi