Rameetti vai rametti?

Rameetti vai rametti?

Kummin on oikein? Entäs geneetti vai genetti? Tarkoittavat siis fyysisesti tai geneettisesti määriteltyä kasviyksilöä.

Vastaus

Monilla tieteenaloilla termistö on peräisin vieraista kielistä, usein kreikasta ja latinasta. Myös englanninkielisiä termejä on tullut paljon käyttöön, ja niitä käytetään joko sellaisenaan tai suomenkieliseen äänneasuun mukautettuina. Monesti käsitteillä on sekä vierasperäinen että suomenkielinen vastine, mutta runsaasti on myös käsitteitä, joista käytetään suomen kielessä vain vierassanoja.

Biologian sanakirjasta (2003, 2. painos) ei löydy kuin vierasperäinen ramet (tullut englannin kieleen latinan sanasta ramus = ’haara’). Myös Tieteen termipankissa on pelkkä ramet, ja siellä lähteenä on käytetty samaisen sanakirjan ensimmäistä painosta vuodelta 2001. TEPA-termipankista kuitenkin löytyy suomen kieleen mukautettu käsite rameetti, ja sen lähteenä on käytetty Euroopan interaktiivista termipankkia IATE:a. Käsitteestä voisi tämän perusteella siis käyttää joko muotoa ramet tai rameetti (ei rametti).

Genetin osalta termipankeista ja em. lähteistä löytyy vain englanninkielinen käsite genet, ja sen suomenkielinen vastine perimäyksilö. Geneetti-termiin en törmännyt. Genetti puolestaan on sivettikissa.

Lisätietoa halutessaan voisi ottaa yhteyttä Suomen Biologian Seura Vanamoon (alla yhteystiedot) – se on tieteellinen taho, joka edistää suomen kielen käyttöä biologian alalla.

Kommentit (0)

Vastauksesi