Raamatun mukaan ihmisen maksimi elinikä on 120 vuotta.

Raamatun mukaan ihmisen maksimi elinikä on 120 vuotta.

Raamatun mukaan ihmisen maksimi elinikä on 120 vuotta. Mutta mistä ihmeestä se 120 on revitty, koska eivätkö ihmiset eläneet silloin 4000 vuotta sitten jotain 60 - 70 -vuotiaiksi?

Vastaus

Kiitos kysymyksestä.

Käytän lähteenä seuraavaa tehtyä tutkimusta: Cohen, Mark N.; Armelagos, George J. (toim.) (1984) Paleopathology at the Origins of Agriculture (proceedings of a conference held in 1982). Orlando: Academic Press. (sivut 51-73). Siinä on tutkittu itäisen Välimeren alueelta löytyneitä luurankoja. Tutkitun materiaalin mukaan mediaani-ikä* on miehillä n.2 000 eaa. 36,5 vuotta ja naisilla 31,4 vuotta. Vastasyntyneiden eliniänodotus oli n.18 vuotta, mikä johtui suuresta lapsikuolleisuudesta.

Vaikuttaa, että "ideaali-iäksi" on muodostunut mediaani-ikä noin nelinkertaisena. Tosin Metusalahin (ennen Metusalem) iäksi väitetään 969 vuotta, mutta tämä olikin ennen vedenpaisumusta "vanhaan hyvään aikaan".

http://www.beyondveg.com/nicholson-w/angel-1984/angel-1984-1a.shtml
* http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskiluku

Kommentit (0)

Vastauksesi