Pysähtyminen kielletty liikennemerkki on melko yksiselitteinen, mutta miten on...

Pysähtyminen kielletty liikennemerkki on melko yksiselitteinen, mutta miten on...

Pysähtyminen kielletty liikennemerkki on melko yksiselitteinen, mutta miten on pysäköinti kielletty merkkin kanssa? Kuinka pitkä pysähtyminen merkin vaikutusalueella sallitaan, ennen kuin se muuttuu pysäköinniksi? Voiko kuljettaja käydä esim. kioskilla? Entä jos matkustaja käy kiosklilla ja kuljettaja odottaa autossa?

Vastaus

Tiedustelimme asiaa Liikenneturvasta.

Pysäköinnin ja pysähtymisen yleisperiaatteet ovat tieliikennelain mukaan seuraavat:

Pysäköinti on ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tai ajoneuvon kuormaamista tai purkamista varten.

Tulkittuna:

Pysähtyminen on siis lyhytaikainen tapahtuma, jossa puretaan tai lastataan ihmisiä tai tavaraa. Kaikki muu on pysäköintiä, oli kuljettaja paikalla tai ei. Näin ollen esimerkiksi kioskilla asioiminen on tulkittavissa
pysäköinniksi. Liikenne-esteen (valot/ruuhka yms.)takia tapahtunut pakollinen pysähtyminen on sitten vielä oma asiansa.

Erityiset pysäköintikiellot löytyvät lakitekstinä osoitteesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267?search

Kommentit (0)

Vastauksesi