Puolustusvoimien kirjoitusasusta

Puolustusvoimien kirjoitusasusta

Hei! Haluaisin tietää, onko Suomen maanpuolustuksesta vastaava organisaatio nimeltään Puolustusvoimat vai puolustusvoimat? Mediassa sana näkyy sekä isolla että pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna. Lauseen alussa tietysti iso alkukirjain, mutta entäpä lauseen keskellä? Lisäksi minua askarruttaa, miten edellä mainitun sanan yhteydessä taipuu verbi. "Puolustusvoimat suorittaa kovapanosammuntoja" vai: "Puolustusvoimat suorittavat kovapanosammuntoja"?

3 vastausta

Kun sanaa puolustusvoimat käytetään yleismerkityksessä, se kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, esim. Yhdysvaltain puolustusvoimat, eri maiden puolustusvoimat.

Kun puhutaan nimenomaan Suomen puolustusvoimista hallintoelimenä, voidaan käyttää isoa alkukirjainta, esim. seuraavasti: Vasta nimetty Puolustusvoimain komentaja vieraili esikunnassa. Siis myös muoto Suomen Puolustusvoimat kelpaa, joskin yleiskielen suositusten mukaan useampiosaisissa nimissä riittää, kun ensimmäinen nimenosa kirjoitetaan isolla (Suomen puolustusvoimat).

Puolustusvoimien kohdalla verbejä voidaan ainakin Uuden kielioppaan mukaan taivuttaa kahdella lailla, siis sekä yksikössä että monikossa: Puolustusvoimat suorittavat ammuntoja tai Puolustusvoimat suorittaa ammuntoja. Jälkimmäinen, yksiköllinen muoto ainakin omassa korvassani yhdistyy luonnollisemmin Puolustusvoimiin nimenomaan instituutiona ja monikollinen muoto yleisesti puolustusvoimiin. Puolustusvoimien omilla nettisivuilla käytetään yksiköllistä muotoa esim. seuraavanlaisesti: Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää Suomen valtionjohdon ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintalinjan määrittämää suorituskykyä.

 

Uusi kieliopas (Itkonen-Maamies, 2007)

http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C|Rb1809780

Kielitoimiston nimiopas (2008)

http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C|Rb1885931

www.puolustusvoimat.fi

Kommentit (1)
Tapaus muistuttaa hieman sanojen "maa" ja "kuu" käyttöä. Maapallon kuu on suomenkielise... Tapaus muistuttaa hieman sanojen "maa" ja "kuu" käyttöä. Maapallon kuu on suomenkieliseltä nimeltään Kuu. Koska Kuu on kuitenkin Maan ainoa kuu, voidaan sitä usein ilman väärinkäsitysten vaara kutsua vain kuuksi.
6.6.2015 09:24 Hessu Höpö 9077
05.06.201523:12
30395
148

Kirjoitusasu riippuu paljon siitä, kuka kirjoittaa, milloin ja mihin. Puolustusvoimilla on kautta aikojen ollut oma kielioppinsa, joka on ollut eri aikoina enemmän tai vähemmän ristiriidassa varsinaisen oikeakielisyyden kanssa. Esimerkiksi lyhenteiden perässä (yms jne ns taikka sotilasarvojen lyhenteet) ei käytetty vuosiin pisteitä, sen sijaan pisteitä sijoiteltiin paikkoihin, minne ne "oikeasti" eivät kuulu. Sotien aikana taas on lyhennepisteitä ollut enemmän. Samoin joukko-osastojen nimien kirjoitusasuissa on ja on ollut suuria vaihteluja. Siksi saatetaan edelleen kirjoittaa keskellä lausetta Puolustusvoimat, Pääesikunta tai Hämeen Rykmentti - ajatuksena kenties se germanismi, ja että kutakin noita on vain yksi kappale, ja joukko-osaston nimi on vakiintunut kokonaisuus. Samoin on ollut eräitä vakiintuneita termejä kuten Puolustusvoimain komentaja (ei siis Puolustusvoimien, vrt "komentaja" merivoimien sotilasarvona) tai Puolustusvoimain Henkilökuntaliitto (nyt jo historiaa). Nykyään lähestytään enemmän kieliopillisesti oikeita versioita, ja asialla ovat oikeakielisyyden asiantuntijat. 

Viime vuosina mm. joukko-osastojen nimien lyhenteitä on alettu kirjoittaa kokonaan isoilla kirjaimilla, kun ne aiemmin sisälsivät tietyn logiikan mukaan sekä pieniä että isoja kirjaimia. Sotaväen lyhenteitä kauhistelevat saavat lisää ihmettelemistä, mikäli Suomi liittyy Natoon, koska silloin jouduttaneen tekemisiin aivan uusien kieliopillisten asioiden kanssa. Jo Yhdysvaltain asevoimien lyhenneviidakko on lukumäärältään ja mielikuvituksellisuudeltaan tyrmäävä - joskin asiantuntijoille tietenkin täysin looginen.

Kommentit (0)
05.06.201523:30
30395
99

Mitä tulee kirjaston vastauksessa vilahtavaan termiin Yhdysvaltain puolustusvoimat, tai eri valtioiden puolustusvoimat, se tietysti toimii vastauksessa esimerkkinä, mutta on itse asiana aika kummallinen. Yleisesti ottaen ulkomaisista sotilasorganisaatioista yhteensä käytetään monasti sanaa asevoimat, joka sisältää eri puolustushaarat ja  aselajit. Puolustuksellisuuteen liittyvä termi tuntuu hyvin suomalaiselta, ehkä saksalaiseltakin (Bundeswehr), eikä silti sopine kaikkien valtion terminologiaan.Termi "armeija" taas yleiskäytössä kertoo, millaisesta asiasta on kyse, mutta joissakin tapauksissa voi viedä lukijan täysin metsään. Sana "army" kun saattaa valtiosta riippuen merkitä maavoimia eikä koko puolustusorganisaatiota. 

Samoin kirjoittajien ja varsinkin kääntäjien toivoisi kiinnittävän huomiota siihen, mikä on Marine tai Navy - onko kyseessä merijalkaväki vai laivasto, yhtä hyvin kuin on eroja siinä, mikä on Svenska Flottan tai Marinen. Maanpuolustukseen liittyvän terminologian kääntäminen on vaativaa yhtä hyvin kuin minkä tahansa erikoisalan, ja olisi toivottavaa, että kömmähdysten estämiseksi kääntäjät tutustuisivat aiheeseensa perusteellisemmin kuin mitä näköjään käytännössä nyt tapahtuu. Puolustusvoimissa on eri kielten asiantuntijoita ja muussakin henkilökunnassa kielitaitoista väkeä, joilta voi kysyä neuvoa, elleivät sanakirjat ja oma tiedonhaku anna riittävästi selkeyttä asioille.

Kommentit (0)

Vastauksesi