Puolustushaarojen tunnusten käyttöönottoajat?

Puolustushaarojen tunnusten käyttöönottoajat?

Akseli Gallen-Kallela suunnitteli sotalentäjien merkin 1918 ja se tuli hyväksytyksi samana vuonna.
- Milloin nimeksi otettiin Suomen lentomerkki? Kun Suomen ilmavoimien koneiden kansallisuustunnus vaihtui (sininen hakaristi sijoitettuna valkoiseen ympyrään korvautui pyöreällä valko-sini-valkoisella tunnuksella) 1945, myös lentomerkki muuttui eli musta hakaristi korvattiin kultaisella kotkalla, mutta samalla merkkiin lisättiin myös vaakasuorat siivet.
- Milloin uudistetun lentomerkin keskuskuvioista - siis ilman vaakasuoria siipiä - tuli virallisesti ilmavoimien tunnus, kun puolustusvoimatkin sai varsinaisen tunnuksensa vasta 1963 sekä maa- ja merivoimat tätäkin myöhemmin? Milloin maa- ja merivoimat saivat omat tunnuksensa?

Vastaus

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta vastattiin meille seuraavasti:

Vastauksia löytyy varsin hyvin teoksesta "Suomen Puolustusvoimien joukko-osastoperinteet - Puolustusvoimat 90 vuotta 1918-2008" (2008), jossa on käsitelty eri puolustushaarojen sekä joukko-osastojen historiaa, perinteitä ja myöskin tunnuksia sekä merkkejä.

Ilmavoimien kohdalta mainitaan seuraavaa puolustushaaratunnuksesta:
"Ilmavoimien käytössä olevana yleisenä puolustushaaratunnuksena on käytetty Akseli Gallen-Kallelan vuonna 1918 suunnittelemaa lentäjäin merkkiä. Lentomerkkiä muutettiin vuonna 1945 siinä olleen hakaristitunnuksen vuoksi, joka korvattiin lakkimerkin kotkalla. Uuden lentomerkin suunnitteli Olavi Seeve ja se vahvistettiin käyttöön 30.7.1945. Merkki otettiin käyttöön puolustushaaran yleistunnukseksi vasta 2000-luvulla, ja siinä olevien kotkan sekä siipikehän suunnat muutettiin eteneviksi".

Ja Suomen lentomerkistä:
"Ensimmäisen Suomen lentomerkin suunnitteli Akseli Gallen-Kallela, ja se vahvistettiin 28.6.1918. Merkki poistettiin käytöstä 8.3.1945. Tasavallan presidentti vahvisti nykyisin käytössä olevat lentomerkit 30.7.1945. Merkit ovat heraldisesti yhteneväisiä: kaikki ovat siipiaiheisia, vain siipikehän päällä oleva kuvio ja siipien väri vaihtelevat".

Merivoimien kohdalla puolustushaaratunnuksesta sanotaan:
"Merivoimien puolustushaaratunnuksena on ankkurileijona. Tunnus on peräisin koululaiva Suomen Joutsenen astiastokuvastoista, joiden pohjalta sen on uudelleen vuosina 1987 ja 1993 piirtänyt Tapani Talari".

Maavoimista on tietoa hieman niukemmin:
"Valtionhoitaja vahvisti vuonna 1919 itsenäisen Suomen sotaväen joukko-osastolippujen heraldiset selitykset. Yhteensä 15 joukko-osastoa saivat tuolloin oikeuden suunnitella omat lippunsa".

Maavoimissa on ollut siis pitkät perinteet joukko-osastojen omilla tunnuksilla, eikä niinkään koko puolustushaaran tasolla. Maavoimia johdettiin vuosikymmeniä Pääesikunnassa sijainneesta Maavoimaesikunnasta. Vasta vuoden 2008 alusta lukien perustettiin itsenäinen Maavoimien Esikunta.

Lokakuussa 1967 tasavallan presidentti vahvisti joukon uusia tunnuskuvia, ja on mahdollista että tuolloin hyväksyttiin käyttöön myös Maavoimien nykyinen tunnus. Vahvistusta tälle en kuitenkaan tähän hätään löytänyt.

Lisätietoja:
Alussa mainitun teoksen lisäksi löytyy myös mm. Kari K. Laurlan teos "Sotilasheraldiikka: liput, merkit ja tunnukset" (Ruotuväki, 2002)

Kommentit (0)

Vastauksesi