puiden juurista kysymys:Mitkä puut kasvattavat syvälle maahan ylettyvän...

puiden juurista kysymys:Mitkä puut kasvattavat syvälle maahan ylettyvän...

puiden juurista kysymys:Mitkä puut kasvattavat syvälle maahan ylettyvän porkkanamaisen juuren ja mitkä pihapuut kasvattaa laajalle ympäristöön lähellä maan pintaa kulkevat juuret ,siis suomalaiset lehti ja havupuut.

Vastaus

Tiedustelimme asiaa Metsäntutkimuslaitoksen tutkijalta, saimme seuraavanlaisen vastauksen.

Tutkimuksissaan perehtynyt rauduskoivun, männyn, sekä kuusen juuristoihin. Näistä kolmesta lajista vain mänty muodostaa 'porkkanamaisen' paalujuuren, ja sekin löytyi tutkimuksessa vain n. 50 %:lta tutkittuja mäntyjä. Juuriston syvyyden kannalta paalujuuren puuttuminen/löytyminen ei kuitenkaan ole välttämättä olennaista, koska etenkin mänty että rauduskoivu tekevät kannon lähelle pystysuoria juuria, jotka menevät usein syvemmälle kuin paalujuuri. Tutkimuksessamme
löytyi kaikkien puulajien juuria yli kahden metrin syvyydestä. Keskimäärin koivun juuret olivat syvimmällä, sitten männyn, ja kuusen lähimpänä pintakerroksia.

Tutkituista puulajeista rauduskoivulla oli keskimäärin horisontaalisesti laajin juuristo (suurimmillaan säde n. 20 m), mutta myös varttuneilla männyillä ja kuusilla (ikä n. 50 a) juuriston maksimisäde on tyypillisesti yli 10 m. Laajimmalle yltävät juuret kulkevat tosiaan lähellä maanpintaa.

Kaikki tutkitut puulajit, voimakkaimmin rauduskoivu, sopeuttavat juuriston ominaisuuksia eri kasvuolosuhteisiin, eli maaperän ravinne- ja kosteusoloihin, sekä fysikaalisiin tekijöihin esim. kivisyyteen. Kasvutilan ollessa rajoitettu, esim. kaupunkipuilla, juuristot poikkeavat erittäin paljon metsäpuiden juuristoista. Lisäksi puulajien
välinen kilpailu voi vaikuttaa juuriston dimensioihin, sekä siihen, missä kerroksessa kunkin lajin juuristot esiintyvät.

Kysymyksessä viitattuihin pihapuiden juuristoihin en osaa ottaa kantaa. Kirjallisuuden perusteella tiedän tammen (Quercus robur) sekä pyökin (Fagus sylvatica) muodostovan juuristoja, jotka menevät sekä syvälle että laajalle. Muiden 'jalojen' lehtipuiden juuristoista minulla ei ole
käsitystä.

Kommentit (0)

Vastauksesi