Presidenttiehdokkaat1.

Presidenttiehdokkaat1.

Presidenttiehdokkaat
1. Ketkä ovat todennäköisimpiä suomen presidenttiehdokkaita ja milloin heidät julkistetaan ja mitä presidenttiehdokkaaksi pääsemiseksi vaaditaan.
2. Voiko esim, joku Maistraatin sivuilla olevista 337 Niinistöstä vaihtaa etunimensä Sauliksi tai vaihtoehtoisesti joku ihan muu henkilö vaihtaa nimensä Sauli Niinistöksi ja ilmoittautua sitten presidenttiehdokkaaksi keräämällä kannatuslistoja kansalaisilta Sauli Niinistölle?

2 vastausta

1. Emme tiedä tulevia presidenttiehdokkaita.

Presidenttiehdokkaaksi asettamisesta määrätään Perustuslain 54 §:ssä ja Vaalilain 128-136 §:ssä. Ehdokkaan voi asettaa puolue, jonka listoilta viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa on valittu vähintään yksi kansanedustaja tai vähintään 20 000 äänioikeutetun perustama valitsijayhdistys. Ehdokas pitää ilmoittaa viimeistään 40. päivä ennen vaalia.

Perustuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Vaalilaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714

2. Nimenmuutoksista määrätään Nimilaissa
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850694
Lain oleellisia kohtia esitellään maistraatin sivuilla http://www.maistraatti.fi/

Etunimen voi mainitun lain 32c §:n mukaan muuttaa kerran elämässään melko vaivattomasti. Kysymyksessä mainittu etunimi täyttää 32b §:ssä mainitut ehdot, joten sen ottamiselle ei liene esteitä.
Sukunimen muuttaminen on vaikeampaa (10-13 §). Käytännössä se lienee helpointa silloin kun henkilö voi osoittaa kuuluvansa Niinistön sukuun. Toinen vaihtoehto on tietysti avioitua jonkun Niinistön kanssa (7 §).

Mikään laki ei tietenkään estä kahden samannimisen henkilön osallistumista presidentinvaaliin.

Väärällä nimellä esiintyminen on meillä rikos (Rikoslain 16. luvun 5 §, 18. luvun 1 § ja 18. luvun 3 §). Käytännössä lakia on tulkittu ainakin sikäli joustavasti, että ns. taiteilijanimet on sallittu.
Rikoslaki osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Kommentit (0)
22.01.201821:56
20046
70

Suomessa järjestetään presidentinvaali myös vuonna 2018. Presidentinvaalissa on kahdeksan ehdokasta tällä kerralla. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas, myös Paavo Väyrynen on valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas, Matti Vanhanen on Suomen Keskustan presidenttiehdokas, Pekka Haavisto on Vihreän liiton presidenttiehdokas, Nils Torvalds on RKP:n presidenttiehdokas, Laura Huhtasaari on Perussuomalaisten presidenttiehdokas, Tuula Haatainen on SDP:n presidenttiehdokas ja Merja Kyllönen on Vasemmistoliiton presidenttiehdokas.

 

Helsingin Sanomat 19. 12. 2017, sivut A13 - A 14.

Kommentit (0)

Vastauksesi