Presidentin juhlallinen vakuutus

Presidentin juhlallinen vakuutus

Sauli Niinistö voitti vaalit. Hän antaa juhlallisen vakuutuksen eduskunnassa. Miksi hänen täytyy antaa tämä vakuutus uudestaa, eikö ensimmäisellä kerralla ( v. 2012) annettu vakuutus enään päde? Tästäkin toimenpiteestä aiheutuu taas taloudellisia kuluja, kahvituksineen ja kaikkineen- ja Suomen kansa maksaa lystin. Siis, miksi hänen on annettava vakuutus uudestaan??

Vastaus

Kun valittu presidentti ryhtyy toimeensa valitsemistaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, hän antaa eduskunnan edessä seuraavan juhlallisen vakuutuksen:

"Minä N.N., jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä."

Valitun presidentin toimikausi alkaa ja edeltäjän päättyy sillä hetkellä, kun juhlallinen vakuutus on annettu. Vakuutuksen antaminen katsotaan sitoumukseksi toimia presidentin tehtävässä asianmukaisella tavalla. Vaikka edellisen kauden presidentti valittaisiin uudelleen, on kyseessä uusi presidentin toimikausi. Niinistön vuonna 2012 antama vakuutus koski ensimmäistä kautta.

Käytännöstä on yksiselitteisesti säädetty perustuslaissa. Lain 56. pykälä koskee presidentin juhlallista vakuutusta. Vaatisi myös perustuslain muutoksen, mikäli seremonia jätettäisiin pois.

Kommentit (0)

Vastauksesi