Potilaan oikeuksista ensiavussa

Potilaan oikeuksista ensiavussa

Onko ensiavussa, jos potilas joutuu olemaan siellä (tarkkailussa) jopa 1 tai 2 yön yli, oikeus saada maksuun sisältyvästi juotavaa ja syötävää, kuten jos jonottaa osastopaikkaa ja/tai jos sitten/kin voidaan lopulta kotiuttaa. Jos potilas jonottaisi ensiavussa osastopaikkaa, miten nopeasti osastolle tulisi päästä sen jälkeen, kun kotiuttamismahdollisuus olisi evätty? // Kun tokikaan ei ensiapuun ensisijaisesti ole tarkoitettu kenenkään päätyvän niin pitkäksi ajanjaksoksi, että alkaisi tarvita ruokaa, ellei olisi jokin diabates tai muu tauti, joka sitä edellyttäisi. Edelleen, aivan eri näkökulma, erikoistilanne sekin, jos ruoatta siksi, että jos kenties mahdollinen leikkaustoimenpiteen mahdollisuus, optio, kunnes toisin päätettäisiin. //

Vastauksesi