Postiäänestyksen valvonta?

Postiäänestyksen valvonta?

Äänestyspaikkojen vaalitoimitsijat ovat puolueiden jäseniä. Syynä on varmaan se että he valvovat toisiaan ettei tapahtuisi vaalivilppiä. Postikonttoreissa on eri systeemi. Miten postiäänestyksiä valvotaan ettei tapahdu vaalivilppiä? Postikonttorin työntekijät toimivat vaalitoimitsijoina.

2 vastausta
07.12.201512:30
77813
54

Ilmeisesti tarkoitetaan Ennakkoäänestystä? Postikonttorien vähentyessä Ennakkoäänestys on nykyisin kirjastoissa tai muissa paikoissa. Eikä sitä aiemminkaan postiäänestykseksi kutsuttu.

Joka kerta kun olen käynyt Ennakkoäänestyksessä, on äänestysvirkailijoina ollut muita kuin postin tai kirjaston henkilökuntaa. Ilmeisesti samoja henkilöitä, jotka sitten äänestyspäivinä ovat vaalipaikoilla virkailijoina. Ennakkoäänestyshän on eri aikaan (aiemmin), joten ihan hyvin sama henkilöstö voi hoitaa molemmat.

Ennakkoäänestyspaikalla äänet laitetaan lukittuun laatikkoon joka avataan ääntenlaskupaikalla. En näkisi että tuo on sen alttiimpaa vaalivilpille kuin tavallinenkaan äänestys.

Kommentit (0)

Postin työntekijät ovat valtion virkamiehiä. Virkamiehiä sitoo virkavastuu ja heillä on vaitiolovelvollisuus ja salassapitovelvoite. Vaalitoimitsijoina heitä sitoo lisäksi vaalilaki ja vaalilaissa säädetty järjestys ennakkoäänestyspaikasta. Vaalilaissa on lisäksi säädetty rikoksista vaaleissa ja vaalituloksen vääristämisestä.  

Kommentit (0)

Vastauksesi