Positiiviset ionit

Positiiviset ionit

Sanotaan, että jos saunassa heittää vettä kuumalle metallille, syntyy positiivisia ioneja. Mien se vaikuttaa, huomaako sen? Huomaako negatiiviset ionit, mitä niillä on eroa?

2 vastausta

Kysymys on vähän vaikea. Positiiviset ionit eli kationit ja negatiiviset ionit eli anionit ovat sähkökemian peruskäsitteitä. Atomien ytimissä on positiivisia protoneita ja ydintä kiertävät negatiiviset elektronit. Erilainen lataus pitää hiukkaset yhdessä. Atomien yhdistyessä ja törmätessä negatiiviset elektronit voivat kuitenkin joutua pois radaltaan ja liittyä "ylimääräisenä" toiseen atomiin.  Nämä eri tavoin sähköisesti latautuvat hiukkaset sitten muodostavat sähköiseen vetovoimaan perustuvia sidoksia eli ionisidoksia. Pääsääntöisesti on niin, että metallit muodostavat positiivisia ja epämetallit negatiivisia ioneja. Siksi kuumasta metallista todennäköisemmin syntyy positiivisia kuin negatiivisia ioneja.
Positiivisten ja negatiivisten ionien esiintyvyyttä ilmassa on mitattu erilaisilla ionimittareilla. Koteihinkin on myyty ionisaattoreita, joilla voitiin erottaa negatiiviset ja positiiviset ionit. Niiden tehosta tai merkityksestä ei ole ainakaan yksiselitteisiä tuloksia.

Kommentit (0)
29.03.201914:52
7799
17
Kommentit (0)

Vastauksesi