poliisin ammatissa pysymisestä?

poliisin ammatissa pysymisestä?

Kuinka suuri % poliisin ammattikoulutuksen käyneistä jää (ainakaan) työeläkkeelle poliisin ammatista? ts. eli miten suuri osa vaihtaa alaa tai sijoittuu aivan muihin työtehtäviin.

Vastaus

Poliisiammattikorkeakoulusta vastattiin kysymykseen seuraavasti:

"Ajantasaisinta tietoa on valmistuneista poliiseista. Kesän 2015 työllistymisseurantaraportin mukaan, jossa on mukana yhteensä 797 kappaletta 24.2.2012 - 2.4.2015 välisenä aikana valmistunutta henkilöä, kategoriaan "Muun alan työtehtävissä tai opiskelee muuta alaa" sijoittui 28 henkilöä eli 3.5 %. Muut olivat töissä joko poliisihallinnossa tai hätäkeskuslaitoksen, tullin, rajavartiolaitoksen, rikosseuraamusviraston tai muun viranomaisen palveluksessa, tai työttöminä. Työttöminä kesäkuun raportissa vain 3.5 % mt. aikana valmistuneista, eli yleiseen työttömyystilanteeseen nähden hyvin vähän.

Poliisiammattikorkeakoulun erikoissuunnittelijan mukaan tämä voi olla hyvä arvio alan vaihtajista ylisummaan. Monet palaavat poliisihallinnon palvelukseen, vaikka ovat uransa alkuvaiheessa muualla töissä, ja uran loppupuoli on tässä suhteessa paljon vakaampi kuin alkupuoli (jatkavat sitten poliisissa, ammatin vaihtajat ovat uran loppupuolella yksittäisiä poikkeuksia)."

Kommentit (0)

Vastauksesi