Poikani kysyi, enkä osannut vastata seuraavaan kysymykseen. Löytyisikö vastaus...

Poikani kysyi, enkä osannut vastata seuraavaan kysymykseen. Löytyisikö vastaus...

Poikani kysyi, enkä osannut vastata seuraavaan kysymykseen. Löytyisikö vastaus kenties tätä kautta? Eli: jos kuoro laulaa, onko äänen voimakkuus yhtä kuin koviten laulavan laulajan ääni vai vaikuttaako desibelimäärään laulajien määrä - vaikuttaako siis äänimassa syntyvän äänen kokonaisvoimakkuuteen.

Vastaus

Kaikki kuoron jäsenet vaikuttavat äänenvoimakkuuteen. Desibeliasteikko on laadittu siten, että äänen tehon kymmenkertaistuminen saa aikaan 10 dB äänenvoimakkuuden kasvun. Tehon kaksinkertaistuminen nostaa desibelejä kolmella. http://per.physics.helsinki.fi/luokanop/3ov/2_aani/index.html

Ajatellaan, että kuoron yhdestätoista jäsenestä kymmenen laulaa kukin 60 dB voimakkuudella. Täten 60 desibelin äänenvoimakkuus kasvaa kymmenellä desibelillä, koska teho kymmenkertaistuu. Näiden maltillisten osalta äänenvoimakkuus on siis 70 dB.

Kuoron yhdestoista jäsen intoutuu jostain syystä revittämään hoosiannaa muita lujempaa, yksinään 70 desibelin voimakkuudella. Tällöin voitaneen ajatella, että salissa raikaa kaksi 70 dB:n äänilähdettä. Siten äänen kokonaisvoimakkuudeksi saataisiin 73 dB.

Asia ei kuitenkaan ole välttämättä näin yksinkertainen, sillä jos 2 äänilähdettä ovat korreloivia eli täysin samoja ääniä ja samanvaiheisia, yhdistäminen aiheuttaa 6 dB:n nousun äänipainetasossa.
http://www.acoustics.hut.fi/teaching/S-89.2300/lectures/ch06.pdf

Mutta yksinkertainen vastaus kysymykseesi on siis kyllä, kaikki laulajat vaikuttavat äänen kokonaisvoimakkuuteen.

Kommentit (0)

Vastauksesi