Pohjois- ja Etelä-Amerikan väestön etniset taustat

Pohjois- ja Etelä-Amerikan väestön etniset taustat

Kun esimerkiksi valtaosa Suomen väestöstä kuuluu etniseen ryhmään nimeltä suomalaiset, niin mitä kanadalaiset, yhdysvaltalaiset, meksikolaiset ja muiden Amerikan valtioiden väestöt ovat etniseltä taustaltaan. Kun Yhdysvaltain väestössä on esim. amerikanenglantilaisia, amerikansaksalaisia ja amerikansuomalaisia, niin ovatko nämä siis etnisiä ryhmiä? Ja millä tavalla näiden ryhmien edustajat sitten eroavat toisistaan kulttuuriltaan?

Vastaus

Etniseksi ryhmäksi määritellään ihmisryhmä, joka jakaa esimerkiksi yhteisen kulttuurin, uskonnon, kielen tai jonkin muun vastaavan yhdistävän tekijän.

Etniseen ryhmään kuulumisella voidaan viitata myös ihmisen alkuperään eli polveutumiseen. Esimerkiksi useimpien yhdysvaltalaisten esi-isät ovat tulleet jostain muualta ja siksi ihmiset jaetaan siellä ryhmiin juuri polveutumisen perusteella. Eli mm. amerikansaksalaisiin ja amerikansuomalaisiin, kuten toit esille.

Liittovaltion väestölaskennassa ihminen voi valita, mihin seuraavista ryhmistä kuuluu:

- valkoiset (polveutuvat Euroopasta tai Lähi-idästä saapuneista)

- mustat / afrikkalaisamerikkalaiset (polveutuvat Afrikasta tuoduista)

- aasialaiset (polveutuvat Aasiasta saapuneista)

- alkuperäisasukkaat (tulivat myös jostain, mutta olivat paikalla tuhansia vuosia ennen muita)

Usein latinot (Hispanics) luetaan omaksi isoksi ryhmäkseen, vaikka virallisissa jaotteluissa ko. ryhmää ei käytetä.

Isommat ryhmät sisältävät myös pienempiä etnisiä ryhmiä. Etnisyys onkin pitkälle kokemus omasta kuulumisesta johonkin ryhmään, joka jakaa yhteisen alkuperän, kielen, kulttuurin tai uskonnon. Siksi ryhmien määrää tai rajoja ei voi tarkasti laskea tai määritellä.

Huomattavaa on, että on myös ihmisiä, joiden vanhemmat ovat eri kulttuureista ja mahdollisesti myös isovanhemmat edustavat useaa eri alkuperää. Siksi he voivat tuntea kuuluvansa useampaankin etniseen ryhmään.

Kommentit (0)

Vastauksesi