Pohjois-Amerikan intiaanien myytit ja uskonnot yleisesti

Pohjois-Amerikan intiaanien myytit ja uskonnot yleisesti

Vastaus

Pahoittelut vastauksen viipymisestä!

Pohjois-Amerikka on laaja alue, jota asutti noin 500 eri alkuperäiskansaa ennen eurooppalaisten invaasiota. Valkoisten invaasio tuhosi monia kansoja kokonaan ja muut joutuivat kärsimään monin eri tavoin sen vaikutuksista.

Ahdingolla oli vaikutuksensa myös heimojen uskonnolliseen elämään. Valtaväestö rajoitti intiaanien uskontojen harjoitusta ja monet seremoniat olivat pitkiä aikoja pannassa. Tästä huolimatta useat heimot ovat onnistuneet säilyttämään tai jopa ottamaan uudelleen käyttöön uskontonsa. Myös uususkonnollisia, heimojen kesken tai kristinuskon kanssa fuusioituneita myyttejä ja riittejä esiintyy.

On huomattava, että uskonto oli intiaanikulttuureissa niin keskeinen elementti, että siitä puhuminen muusta maailmankuvasta ja elämäntavasta erillään voi antaa suorastaan harhaanjohtavan kuvan. Uskonto, maailmankuva ja yhteiskunta olivat intiaaneille jakamaton kokonaisuus.

Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen uskontojen luonne vaihteli suuresti eri puolilla aluetta. Intiaanien myyttejä ja uskontoja onkin lähes mahdotonta esitellä tässä edes yleisesti – siksi kulttuurisesti monimuotoisesta ja rikkaasta alueesta on kysymys. Perinteiset uskonnot voidaan kuitenkin karkeasti ryhmitellä kahteen pääryhmään elinkeinojen mukaan.

Kalifornian keräilijäkansojen ja maanviljelijäheimojen – joiden määrä itärannikon läheisyydessä on vähentynyt, mutta joita on nykyään vielä sankoin joukoin Lounais-Yhdysvalloissa – uskonnot rakentuvat hedelmällisyyden vaalimisen ympärille. Nämä kulttuurit ovat kehittäneet syvällisiä uskontoja animismi (käsitys, jonka mukaan kaikilla olioilla on sielu) lähtökohtanaan.

Keskisten tasankojen ja pohjoisten havumetsien metsästäjäkansojen uskonnot perustuvat samanlaiseen varhaiskantaiseen animismiin kuin Aasian ja Euroopan kivikautisilla metsästäjillä. Myös magian merkitys pyyntikulttuureissa on ollut suuri. Karhukultti oli yleinen Pohjois-Amerikan havumetsävyöhykkeellä, kuten se oli Euraasian pohjoisosissakin.

Pohjois-Amerikan alkuperäisuskontoja ja -myyttejä yhdistävä tekijä on siis animismi. Intiaanien käsityksen mukaan kaikilla elollisilla olennoilla ja muillakin merkittävillä luonnonilmiöillä on sielu. Kuolemanjälkeiseen elämään uskottiin kaikkialla.

Lähteitä ja lisää luettavaa löytyy http://www.helmet.fi -aineistohausta:

Pentti Virrankoski: Yhdysvaltain ja Kanadan intiaanit : intiaanikansojen kulttuuri ja historia Rio Grandelta Yukonjoelle (SKS 1994)

Cottie Burland: North American Indian Mythology (Chancellor 1996)

John Bierhorst: The mythology of North America (Quill/Morrow 1985)

Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot : Kirjoituksia perinteistä, muutoksesta ja jatkuvuudesta (SKS 2004)

Vielä paremmin tietoa aiheesta löytyy Helsingin yliopiston Helka-tietokannasta http://www.helsinki.fi/helka/ Erityisen suositeltavia ovat Åke Hultkrantzin teokset.

Kommentit (0)

Vastauksesi