Pitikö Ayn Rand Rooman nousua esimerkkinä vapauden ja individualismin ihanteesta?

Pitikö Ayn Rand Rooman nousua esimerkkinä vapauden ja individualismin ihanteesta?

Kirjailija ja filosofi Ayn Rand oli äärimmäisen vapauden ja individualismin puolesta puhuja. Pitääkö paikkansa, että hän käytti Rooman nousua tuon ajan "barbaarisia kollektiiviajattelijoita" vastaan?

Vastaus

Erään luennon kysymysosuudella antamassaan vastauksessa, joka on myöhemmin julkaistu teoksessa Ayn Rand Answers: The Best of Her Q & A (2005), Rand todella yhdistää Rooman nousun "vapauteen" ja tasavaltaiseen hallintoon. Vastaavasti Rooman kukistumista Rand selittää talouden tuhoutumisella, joka puolestaan johtui hänen mukaansa keskushallinnon roolin ja vallan kasvusta (veronkorotukset ja "hyvinvointivaltio" mainitaan osatekijöinä). Rand ylipäätänsä piti roomalaista tasavaltaa parempana hallitusmuotona kuin kreikkalaista (tai modernia) demokratiaa, jossa hänen mukaansa enemmistön päätösten alaisuuteen asetetaan myös yksilön oikeuksien piiriin kuuluvia asioita.

"The parallels between the collapse of modern Western civilization and the collapse of Rome are numerous and great. The most obvious one is that Rome grew great in its period of freedom, as a republic, and collapsed after it changed into an empire, with the growth of government controls (including a welfare state, known by the slogan "bread and circuses"). The growth of taxation and government control destroyed the Roman economy and caused the collapse of Rome, which allowed the barbarians to take over. The same thing is happening today." (Ayn Rand Answers, s. 5.)

Kommentit (1)
Ehkäpä Rooman (tarkemmin sanoen Länsi-Rooman) tuhon sinetöi se, kun vandaalit valloit... Ehkäpä Rooman (tarkemmin sanoen Länsi-Rooman) tuhon sinetöi se, kun vandaalit valloittivat Pohjois-Afrikan. Nämä saattoivat willoin hinnoitella viljan tuonnin liian kalliiksi. Aiemmin Roomalle kuulunut alue hoiti maan elintarvikehuollon. Eg ptin vehnä menni pääasiassa Itä-Roomaan. Näistä on kirjoittanut ainakin Maijastiina Kahlos: Rooman viimeiset päivät. Aiheeseen väljästi kuuluen olen miettinnä, puhuivatko vandaalit vielä omaa kieltään tuolloin. Vai olivatko vaihtaneet latinaan? Sittemminhän arabiasta tuli alueen valtakieli.
21.4.2019 19:26 Eero Tuominen 2219

Vastauksesi