Pitääkö uudet talot rakentaa aina kunnallistekniikan piiriin tai pitääkö "vedättää" tontille?

Pitääkö uudet talot rakentaa aina kunnallistekniikan piiriin tai pitääkö "vedättää" tontille?

Vastaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea muun muassa vesihuollon järjestämistä. Kannattaa tutustua oman kunnan rakennusjärjestykseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 § säätää:  ”Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että  vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle.”

Maankäyttö- ja rakennuslain 57 a § käsittelee kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuutta.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi