Pitääkö tulevaisuudessa iptv:n katselusta maksaa tv-lupamaksu?

Pitääkö tulevaisuudessa iptv:n katselusta maksaa tv-lupamaksu?

Pitääkö tulevaisuudessa iptv:n katselusta maksaa tv-lupamaksu? Pitääkä Maxinetti palvelun tv:n katselusta maksaa tv-lupamaksu?

2 vastausta

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta 9.10.1998/745
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980745

2 §
Määritelmiä
Tässä laissa tarkoitetaan:

1) televisiolla televisio-ohjelmistojen vastaanottoon ja seuraamiseen tarkoitettua laitetta tai laiteyhdistelmää; ja

2) television käyttämisellä televisio-ohjelmien vastaanottamista televisiolla taikka television pitämistä tai säilyttämistä siten, että se koska tahansa on vähäisin toimin käytettävissä televisio-ohjelmien vastaanottamiseen.

Tämän pohjalta vaikuttaa siis siltä, että tv-lupamaksu tulisi maksaa. Pätevän laintukinnan saat, kun ota yhteyttä televisiomaksuasioita hallinnoivaan viestintävirastoon, televisiomaksuasiat puh. (09)613161, http://www.tv-maksu.fi/navi5.html

Kommentit (0)
15.07.202119:16
32968
0

Yleisradiovero korvasi televisiolupamaksut vuodenvaihteessa 2012 - 2013.

 

Mitä Missä Milloin 2014. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 2013, sivut 344 - 345.

Kommentit (0)

Vastauksesi