Pitääkö pitäytyä omassa lestissä?

Pitääkö pitäytyä omassa lestissä?

Voiko ihminen olla oikeassa muistakin kuin oman alan koulutusta vastaavista tiedoista vai onko niin että jos ei ole alan koulutusta ei ymmärrä tai tiedä asioista mitään? Miksi ei voi puhua politiikasta, taloudesta, psykologiasta, käyttäytymisestä tai kasvatuksesta ellei ole alan koulutusta?

Vastaus

Ihminen voi tietää paljonkin asioista, joissa hänellä ei ole muodollista koulutusta. Se edellyttää vain, että ottaa asioista selvää. Mikäli faktoihin perustuva väite hylätään vain esittäjänsä ominaisuuksien perusteella, on kyseessä argumentaatiovirhe ad hominem. Tämä on erityisesti politiikassa usein käytetty keino hämmentää asioita, kun ideologisista syistä väitetään että toista ideologista kantaa edustavan esittämät faktat ovat epätosia.

Argumentaatiovirheeksi katsotaan myös ad verecundiam eli auktoriteettiin vetoaminen. Se, että esim. "yks tuttu lääkäri" on sitä mieltä että verenpainelääkkeet ovat turhia, ei automaattisesti tarkoita, että kyseessä olisi laajemmin hyväksytty näkemys tai empiirisesti todistettu fakta. Sen sijaan se ei tarkoita, että asiantuntijoiden mielipiteet voisi sivuuttaa. Mikäli maallikko ei ymmärrä vaikkapa talousteorioita, on turha lähteä kinaamaan mutu-pohjalta taloustieteilijöiden kanssa. Jos taas faktat ovat itselläkin hallussa, niin pelkkä auktoriteettiasema ei takaa asiantuntijan olevan enemmän oikeassa, ellei tämä kykene uskottavasti perustelemaan väitteitään.

Kommentit (0)

Vastauksesi