Pitääkö paikkansa, että Suomen siniristilippu on peräisin Venäjän...

Pitääkö paikkansa, että Suomen siniristilippu on peräisin Venäjän...

Pitääkö paikkansa, että Suomen siniristilippu on peräisin Venäjän kauppalaivaston lipusta? Matti Klinge sanoi näin eilen FST5:n ohjelmassa Tidernas slottsbal, puhuessaan Edelfeltin maalauksesta presidentin työhuoneessa. Asia meni sivuhuomautuksena, ja siksi kysyn pitääkö tämä paikkansa. Missä voisi nähdä Venäjän kauppalaivaston lipun?

Vastaus

Suomen lipun lyhyt historia.

Suomen virallisena lippuna oli maamme itsenäistymiseen saakka ensin Ruotsin lippu ja sen jälkeen, keisarivallan aikana, Venäjän lippu. Omaa lippua ei Suomella ollut, vaikka Suomen suuriruhtinaskunnalla olikin oma leijonavaakunansa. Leijonavaakunaa käytettiin myös epävirallisesti Suomen suuriruhtinaskunnassa lippuna, jopa siinä määrin että vaakunan värit punainen ja keltainen tulivat eräänlaisiksi kansallisväreiksi.

Kun Maamme-laulu esitettiin ensimmäistä kertaa ylioppilaiden kevätjuhlassa Helsingin ulkopuolella Kumtähden kentällä vuonna 1848, kannettiin juhlissa ylioppilaskunnan lippua, jossa oli valkoisella pohjalla Suomen suuriruhtinaskunnan vaakuna. Tästä tapahtumasta alkoi lähinnä Zacharias Topeliuksen herättämänä keskustelu Suomen lipusta ja useiden lippuehdotusten tekeminen.

1850- ja 1860-luvuilla käydyssä keskustelussa tuli esiin sininen ja valkoinen Suomen ns. kansallisväreinä. Varsinaista lippuehdotusta ei kuitenkaan koskaan käsitelty valtiopäivillä vaan keskustelua erilaisista ehdotuksista käytiin sanomalehdistössä. Useita lippuja, joita oli ehdotettu kansallislipuksi, käytettiin 1800-luvun lopulla huvilalippuina ja ennen pitkää sinivalkoiset värit tulivat yleisesti purjehdusseurojen lippujen ja viirien pääväreiksi.

Järjestäytynyt purjehdusseuratoiminta alkoi Venäjän keisarikunnassa 1846, kun pietarilaiset purjehduksen harrastajat perustivat Nevajoelle pursiseuran. Sen lippu vahvistettiin toukokuussa 1846. Seura järjestettiin uudelleen 1860 Keisarilliseksi Pietarin Jokipursiseuraksi, jolloin sen säännöt ja jo aiemmin vahvistettu lippu virallistettiin. Pursiseuran lippu oli laivaston lipun tavoin sinivalkoinen ristilippu, mutta sen sininen risti oli suora risti eikä vinoristi kuten laivaston lipussa.

Keväällä 1918 lippuasiaa käsiteltiin eduskunnassa ja erilaisten vaiheiden jälkeen perustuslakivaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttiin 27.5.1918 ehdotus sinivalkoisesta ristilipusta. Laki lipusta julkaistiin kaksi päivää myöhemmin. Lakiin on sen jälkeen tehty pieniä muutoksia, mutta lippu on pysynyt samana. Lippuluonnoksen vuodelta 1918 laativat taiteilijat Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen.

Voidaan sanoa, että lopullisella Suomen lipulla on ollut monia esikuvia: Venäjän (sota)laivaston sinivinoristilippu, sekä Pietarin että suomalaisten pursiseurojen siniristiliput ja tietysti myös muiden pohjoismaiden ristiliput.

http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/58E99BB8BE6D9B5EC2256B1B0...
http://www3.jkl.fi/tiedotus/lehti/index.php/2002-04/12
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_lippu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_laivasto

Lisää keskustelua asiasta ja kuva Venäjän laivaston lipusta
http://keskustelu.plaza.fi/ajassa/keskustelu/t1660281
Voit myös halutessasi tutustua kirjaan nimeltä 'Suomen lippu kautta aikojen'. Helsinki: Siniairut, 1983.

Kommentit (0)

Vastauksesi