Pitääkö paikkansa, että Helsingin hätäkeskus kaavailtiin sijoitettavaksi alun perin Kallion pelastuaseman torniin?

Pitääkö paikkansa, että Helsingin hätäkeskus kaavailtiin sijoitettavaksi alun perin Kallion pelastuaseman torniin?

Kriisitilanteen sattuessa HÄKE:n henkilöstö sekä laitteisto (laitteisto olisi ollut irroitettavissa nopealla aikataululla pikakiinnitysten avulla) olisi evakuoitu maanalaisiin tiloihin ja toiminta olisi jatkunut siellä. Esson baarin nurkkapöydästä kuulin, että tämä suunnitelma kaatui kun tornista tuli liian pieni ja HÄKE siten sijoitettiin suoraan maan alle.

Vastaus
26.11.201915:19
28574
17

Hätäkeskuslaitoksen 10-vuotisjuhlajulkaisussa mainitaan sivulla 63, että Helsingin HÄKE sijoitettiin ensin pelastuslaitoksen kunnalliselta HÄKEltä vapautuviin tiloihin. Näitä tiloja ei ole julkaisun em. sivulla sen tarkemmin määritelty. Epäilen kyllä hiukan, olisiko pelastuslaitos aikanaan tai sittemmin HÄKE sijoittanut moista laitosta torniin, joka olisi sekä operatiivisesti että käytännön huollon kannalta turvaton ratkaisu, ja aiheuttanut varmasti sekä materiaalisia että inhimillisiä tappioita tositilanteessa huolimatta pikakiinnityksistä.

Julkaisussa kerrotaan myös, että maanalaisiksi tiloiksi aiottiin rakentaa paikka Katajanokalla, mikä projekti sitten peruuntui, ilmeisesti myös muista kuin taloudellisista syistä. Uutta sijaintia alettiin suunnitella vuonna 2008.

Sisäministeriön muistiossa 13.5.2009 kerrotaan, että Helsingin Hätäkeskus sijaitsee Hgin Pelastuslaitoksen yhteydessä olevissa maanalaisissa suojatiloissa, jotka eivät ole kaikin osin tarkoituksenmukaiset, ja että tiloissa on ennen sijainnut Hgin kunnallinen HÄKE. Muistiossa todetaan myös, että tilojen saattaminen ajan tasalle vaatisi louhinta- ym töitä, joiden ajaksi keskus pitäisi siirtää muualle.

Sijoituspaikkaosiossa muistion lopussa todetaan, että Helsingin Hätäkeskusalueen Hätäkeskuksen sijaintikunnaksi tulee viimeistään 1.12.2010 Kerava.

Juhlajulkaisussa kerrotaan sivulla 109, että Hgin HÄKEn operatiivinen toiminta siirtyi Keravalle 12.10.2010.  Koska Keravalla oli silloin myös Uudenmaan toiminnot, niiden yhdistämistä ryhdyttiin suunnittelemaan.

Mikäli kysyjän mainitsema tornisijoitus on ollut jossain vaiheessa edes suunnitteilla, arvelen, että siitä on luovuttu melko pian. Ehkäpä keskustelun leviäminen huoltoasematasolle on osittain vaikuttanut asiaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi