Pitääkö omistajan kerätä koiran jätökset (ulosteet)? Mitä laki sanoo tästä...

Pitääkö omistajan kerätä koiran jätökset (ulosteet)? Mitä laki sanoo tästä...

Vastaus

Järjestyslaki totetaa:

"Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on ... pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa."
(4. luku, 14. pykälä, 3. momentti.)

Hoidettuja alueita lain mukaan ovat esimerkiksi alueet, joilla nurmikot on leikattu ja joilla on istutuksia tai joilla tiet ovat päällystettyjä.

Järjestyslaki löytyy kokonaisuudessaan Finlexistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612

1.10.2003 käyttöönotettu järjestyslaki korvaa kaikki kuntien omat järjestyssäännöt.

"Järjestyslaki koskee yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta siitä, kuka paikat omistaa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi tiet, kadut, jalkakäytävät, torit, puistot, uimarannat, urheilukentät, hautausmaat, yleisön käytössä olevat rakennukset, kulkuneuvot, virastot, toimistot ja ravintolat."
http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/jarjestyslaki/home.nsf

Kommentit (0)

Vastauksesi