Pitääkö laki osata ulkoa?

Pitääkö laki osata ulkoa?

Paljonko laki-, asetus- yms. ihmisen oikeuksia ja velvollisuuksia määräävää tekstiä on yhteensä? Pitäisikö ihmisen tietää nuo kaikki määräykset? Voiko syytetty vedota siihen, ettei tiennyt jotain määräystä?

 

Vastaus

On totta, että erilaisia lakeja ja asetuksia on niin paljon, ettei voida olettaa tavallisen ihmisen pysyvän niistä perillä. Ja uusia tulee kaiken aikaa. Koska laki takaa kansalaisten perusoikeudet ja -vapaudet, on lähtökohtana se, että kansalaiset tuntevat jotakuinkin sovellettavan lain. Tämä ei tarkoita, että lait pitäsi osata ulkoa, vaan että kansalaisille kehittyy tietty tuntuma, mikä on lailllista toimintaa ja mikä taas ei. Jos epäilee teon laillisuutta, asiasta kannattaa ottaa selvää. Julkisen vallan perusvelvoite on oikeusnormin julkaiseminen, jolloin se on kansalaisten vapaasti saatavilla ja luettavissa. Nykyisin Suomen laki on kokonaisuudessaan luettavissa netissä, siis jokaisen kansalaisen ulottuvilla. Sieltä saa käsityksen, kuinka paljon lakitekstiä on olemassa. (Huom! Tämän lisäksi Suomessa sovelletaan myös EU-oikeutta.)

Lain perusteellinen tuntemus ja tulkinta kuuluvat alan asiantuntijoille, tuomareille ja lakimiehille, jotka auttavat tavallisia ihmisiä ongelmatilanteissa.

Tiedotusvälineitten tehtävä on tiedottaa uusien lakien valmistelusta, voimaantulosta ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Jos seuraa tiedotusvälineitä, pysyy todennäköisesti riittävän hyvin selvillä tärkeimmistä kansalaisten elämään vaikuttavista laista ja asetuksista.

Rikoslaissa on kohta Vastuuvapausperusteista, joihin syytetty todellakin voi tietyissa tapauksissa vedota. Esimerkiksi: 2§ Kieltoerehdys

"Jos tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna, hän on rangaistusvastuusta vapaa, jos erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana seuraavien seikkojen vuoksi:

1) lain puutteellinen tai virheellinen julkistaminen;

2) lain sisällön erityinen vaikeaselkoisuus;

3) viranomaisen virheellinen neuvo; tai

4) muu näihin rinnastettava seikka.

Vastuuvapausperusteet ovat kokonaisuudessaan luettavissä allaolevasta Finlex-linkistä.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi