Pitääkö lääkärin osata latinaa? Onko se pakollista opinnoissa?

Pitääkö lääkärin osata latinaa? Onko se pakollista opinnoissa?

Vastaus

Lääketieteessä latinaa käytetään tautiluokituksissa, lyhenteissä ja vastaavissa. Varsinaista latinan kielen taitoa ei siis opiskelun kuluessa hankita. Latinan käyttö on verrattavissa eläin- ja kasvitieteilijöiden tarvitsemiin tieteellisiin nimiin.

Lääketieteen opintoihin kuuluu sekä äidinkielen (suomi / ruotsi) että toisen kotimaisen kielen (ruotsi / suomi) opintoja. Lisäksi opiskeluohjelmassa on yksi vieras kieli. Sen tasovaatimuksena on kyky seurata oman alan kehitystä ja toimia kansainvälisessä ympäristössä. Vieraan kielen taidon voi osoittaa jossakin seuraavista kielistä: englanti, espanja, italia, ranska, saksa tai venäjä.

Lähdeluettelosta löytyy esimerkki siitä, minkä tyyppistä kielitaitoa lääkäri myös tarvitsee. Materiaali on Helsingin yliopiston verkkosivuilla lääketieteen peruskoulutuksen osiossa. Luettelossa on englanninkielistä terminologiaa, jonka pohjana on latina ja kreikka.

Kommentit (0)

Vastauksesi