Pimpelipompeli?

Pimpelipompeli?

Voinko laillisesti lisätä autooni alkuperäisen brutaalin töötin lisäksi toisen, erillisestä painikkeesta käytettävän, hieman sivistyneemmän äänimerkin, jolla voisin esim. kapealla tiellä hillitysti varoittaa edellä ajavaa pyöräilijää ilman, että hän saa sydänkohtauksen?

2 vastausta

Äänimerkinantolaitteesta löytyy kaksi säädöstä. Näiden mukaan ääninmerkinantolaitteena voisi olla muukin kuin alkuperäinen.

Liikenneministeriön päätös 707/1990 37 § Äänimerkinantolaite

1.Auton äänimerkinantolaitteen äänen voimakkuuden mitattuna seitsemän metrin etäisyydeltä auton edestä on oltava vähintään 93 dB(A) ja enintään 112 dB(A). Äänen tulee olla yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan tasaista. Äänimerkinantolaitteen katsotaan ilman eri tarkastusta täyttävän edellä esitetyt vaatimukset, jos auto on E-hyväksytty säännön n:o 28/01 tai e-hyväksytty ohjesäännön n:o 70/388/EEC mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 1078/2009 2 luku Ajoneuvon korjaaminen ja rakennemuutokset

19 § Äänimerkinantolaite

EY- tai E-hyväksytyn äänimerkinantolaitteen tilalle ajoneuvoon voidaan muutoskatsastuksessa hyväksyä yhtenäistä ja jatkuvaa ääntä tuottava äänimerkinantolaite, jonka tuottaman äänitason ajoneuvoon asennettuna on todettu olevan 93―112 dB(A). Mittaukseen sovelletaan 14 §:n vaatimuksia mittauslaitteistolle ja -ympäristölle ja mittaus suoritetaan 0,5―1,5 m korkeudelta ja 7 m etäisyydeltä ajoneuvon edestä.

Kommentit (0)
05.10.201713:34
75714
50

Jos alkuperäinen (em. ehdot täyttävä) äänimerkki jää jäljelle, ei mikään estä laittamasta erillisestä kytkimestä toimivaa toista äänilaitetta, kuten esimerkiksi jäätelöautoissa on. 

Kommentit (0)

Vastauksesi