Pikakirjoitetaanko eduskunnan istuntojen puheenvuorot käsin?

Pikakirjoitetaanko eduskunnan istuntojen puheenvuorot käsin?

Pikakirjoitetaanko eduskunnan istuntojen puheenvuorot käsin? Voidaanko murteet merkitä pikakirjoitettaessa?

Vastaus

"Arvoisa puhemies! Mä haluaisin vastata ed. Niinistölle, jos hän käsitti ja te käsitittä väärin siinä mun äsköses puheenvuorossa, kun mä sanoin ehkä virheellisesti, jottei naiset, jos ne tykkää teherä miesten töitä, ettei ne voi niitä teherä ja päinvastoon mies voi teherä naisten työtä sillon, kun sitä huvittaa, ja näin poispäin, että siitähän ei oo kysymys tasa-arvon suhteen, jotta reviiriä voirahan rikkoa puolin ja toisin, ja mä luulen, niin kuin ed. Taberman tuossa äsköön sanoo, jotta kaikki lempi alakaa kukkimahan, kun henkisesti ollaan hyvässä vireessä, ja tässä asiassa tämä asia pätee."

Näin selkeytti kantaansa edustaja Mieto 15.5.2007.
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_23_2007_vp_2_29_29_p....

Eli toisin sanoen puhujan puheet kirjataan niinkuin ne eduskunnassa suusta ulos tulevat, murteineen kaikkineen.

Puheiden kirjaamisen tekniikkapuolesta löytyi iGS-arkistosta seuraavanlainen vastaus: "Pöytäkirjan laatimisessa käytetään apuna istuntojen nauhoituksia, pikakirjoittajien muistiinpanoja, asiakirjatoimistosta saatavaa päiväjärjestystä ja kansanedustajilta tulevia valmiiksi elektronisessa muodossa olevia puheita. Puhtaaksikirjoituksesta huolehtii pöytäkirjatoimisto. Nykyisin kaikki pöytäkirjasihteerit eivät ole pikakirjoitustaitoisia."

Puheilla on muuten erittäin nopea toimitusaika eduskunnan verkkosivuille: "Täysistuntojen äänestystulokset päivittyvät julkisille verkkosivuille puolen tunnin välein ja pöytäkirjat puheineen noin tunnin kuluttua istunnon päättymisestä."
http://users.tkk.fi/~tvasama/toimitus/tekstit/pikakirjoitus.html

Tietoa pikakirjoituksesta:
http://www.pikakirjoitus.fi/index.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pikakirjoitus

Kommentit (0)

Vastauksesi