Petoksen euroraja?

Petoksen euroraja?

Petoksen euroraja? Olen joutunut petoksellista toimintaa harjoittavan - (petokseen perustuvan) "bisneksen" uhriksi. Tappio oli mulle vähäinen mutta raivostuttava koska toiminta perustuu harkittuun petokseen. Onko olemassa jotain eurorajaa jota pienempien / arvoltaan vähäisempien juttujen hoito ei poliisia kiinnosta??

Vastaus

Poliisitutkinnan käynnistymisen edellytyksenä on, että teko täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkit.

Tapauksessasi kyseeseen voisi tulla lievä petos, josta tuomitaan sakkoihin. Suomen laissa ei ole määritelty "petoksen eurorajaa". Sen sijan rikoslain 36 luvun 3 § määritellään seuraavasti lievä petos:

"Jos petos, huomioon ottaen tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä petoksesta sakkoon."

Poliisitutkinnan käynnistämiseksi sinun on tehtävä rikosilmoitus. Lue lisää rikosilmoituksen tekemisestä täältä http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/lpages/rikoksetrikosilmoitus?open...

Lähde:
Rikoslaki 19.12.1889/39, 36 luku, § 3
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=...

Kommentit (0)

Vastauksesi