perusmuotoinen turvallisuusselvitys

perusmuotoinen turvallisuusselvitys

Mitä perusmuotoinen turvallisuusselvitys, laki turvallisuusselvityksestä 4 § ihmisestä selvittää, mitkä asiat?
On line -lomake?
Kuka sellaisen selvityksen tekee, poliisiko?

Vastaus

Turvallisuusselvityslain (8.3.2002/177) perusteella voidaan tehdä suppeita, perusmuotoisia tai laajoja turvallisuusselvityksiä. Paikallispoliisi tekee suppeat selvitykset. Perusmuotoiset ja laajat selvitykset tekee Suojelupoliisi.

Perusmuotoinen turvallisuusselvitys perustuu laissa määrättyihin rekistereihin: poliisiasiain tietojärjestelmä, rikosrekisteri, liiketoimintakieltorekisteri, väestötietojärjestelmä, eri oikeushallinnon tietojärjestelmät, rajavartiolaitoksen ja tullin tietojärjestelmät, viisumiasian osarekisteri, tietyt pääesikunnan rekisterit sekä Suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä.

Perusmuotoista turvallisuusselvitystä voi hakea mm. valtion viranomainen tai laitos, valtion liikelaitos, kunta ja kuntayhtymä, yksityinen yhteisö ja säätiö, jonka sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Suomessa, sekä Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö ja säätiö

Turvallisuusselvityksen tekemiseen tarvitaan aina selvityksen kohteen kirjallinen suostumus. Laista ja poliisin sivuilta löydät tarkemmat tiedot ja ohjeet.

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi