periytyykö lapsuuden köyhyys aikuisuuteen?

periytyykö lapsuuden köyhyys aikuisuuteen?

Vaikuttaako lapsiperheen köyhyys lapsen aikuisiän mahdollisuuteen pärjätä, olla kunnossa ja olla syrjäytymättä? Vai onko kyseessä kaksi erivaihetta jossa lapsuuden puutteet muuttuu 18 täytettyä itseaiheutetuiksi ja omaksi tyhmyydeksi joilla ei ole mitään yhteyttä lapsuuden elämään?

Vastaus

Ei ole mahdollista, etteivät lapsuuden vaiheet ja kokemukset vaikuttaisi ihmisen aikuiselämään. On riski olemassa, että jonkin lajin huono-osaisuus uusiutuu jälkeläisten elämässä elämässä, tai että nämä suorastaan alitajuisesti uusintavat lapsuuden kotinsa elämänlaadun. Toisaalta on rohkaisevia esimerkkejä siitä, että puutteellisistakin oloista on ponnistettu ponnistettu parempiosaisten rinnalle ja ohikin. ´Luja tahto vie vaikka läpi harmaan kiven´.

Kommentit (1)
Vastaajalle tiedoksi: pyydä nyt helvetissä jotain viisasta säätämään noita sun teks... Vastaajalle tiedoksi: pyydä nyt helvetissä jotain viisasta säätämään noita sun tekstiasetuksia.
26.2.2015 15:47 Asseri Alakulo 3633

Vastauksesi