Periytyvätkö tunteet jotenkin geneettisesti?

Periytyvätkö tunteet jotenkin geneettisesti?

Periytyvätkö tunteet jotenkin geneettisesti? Jos kaksi tunnevammaista tekee lapsen, niin mikä on todennäköisyys, että lapsikin on tunteeton? Entä jos lapsen kasvattaa joku ulkopuolinen, normaalisti tunteva henkilö?

Vastaus

Toki luonteenpiirteet ja sen myötä tietyt sosiaaliset taipumukset ovat jossain määrin perinnöllisiä, mutta ihmisen emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen pohjana on ensisijaisesti lapsen suhde hoitajaansa. Tunne-elämältään häiriintyneen kasvattajan hoivissa lapselle usein kehittyy jonkinasteisia tunne-elämän häiriöitä.

Vanhemman kyky tulkita lapsensa tunteita ja tuntemuksia on määräävässä asemassa turvallista ja kehittävää vuorovaikutussuhdetta luotaessa. Mikäli vanhemman ja lapsen suhteessa tarvittavaa kiintymystä ei synny, heikkenevät lapsen mahdollisuudet solmia tyydyttäviä ihmissuhteita tulevaisuudessa. Myös mallioppiminen on ihmiselle ominaista. Lapsi kehittää omaa suhtautumistaan esineisiin, asioihin ja ihmisiin sen perusteella, miten näkee lähellään olevien käyttäytyvän. Mikäli lapsen saama malli on vinoutunut, hänen omakin suhtautumisensa ympäristöön vinoutuu.

Lähteet:

Pamela Bredbacka & Luri Hietajärvi: Lapsen sosio-emotionaalinen kehitys ja sen häiriöt http://www.lasinenlapsuus.fi/UserFiles/File/bredbackahietajärvi.doc

http://www.asemanlapset.fi/articles/451/

Kommentit (0)

Vastauksesi