Perinnöttömäksi tekeminen

Perinnöttömäksi tekeminen

Mitä tarvitaan ja miten pitää toimia, jotta saisi ns. rikollisen, huumehenkilön tehtyä testamentissa ilman perintöä?

 

Kyse on rintaperillisestä, jolle laki määrää jotain, mutta ilmeisesti poikkeuksiakin on,

Vastaus

Todetkaamme heti alkuun, ettemme ole lakiasiain asiantuntijoita, joten täyttä varmuutta emme voi taata.

Joka tapauksessa perintökaari tosiaan mainitsee mahdollisuuden, että perittävä ihminen voi tehdä perillisensä perinnöttömäksi, jos perillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut häntä, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä. Käytännössä rikoksesta täytyy olla tuomioistuimen päätös, Lisäksi mikä tahansa rikos ei tuomioistuimessa kelpaa perinnöttömäksi jättämisen syyksi, vaan rikoksen täytyy olla tarpeeksi vakava.

Perillisen voi jättää perinnöttömäksi myös, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Tämä peruste on tietysti kovin häilyvä ja subjektiivisesti tulkittavissa, joten kovinkaan varma sen pätevyydestä tuomioistuimessa ei voi olla.

Tärkeä yksityiskohta on, että perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainittava määräyksen peruste. Lakimies Tuomo Lindholm Veronmaksajain Keskusliitosta on todennut, että tässä tílanteessa testamentin laadintaan kannattaa pyytä juristin apua.

Kommentit (0)

Vastauksesi