Perimisjärjestys

Perimisjärjestys

Hei. Ilkalla ei ole puolisoa eikä lapsia ja vanhemmatkin ovat jo kuolleet. Ilkalla on kuitenki kaksi veljeä Kari ja Ville. Ilkalla on kuitenki ollut lisäksi kolmaskin veli, joka on kuollut jo vuosia sitten, kutsuttakoon häntä vaikka Veikoksi. Saako Kari ja Ville Ilkan koko perinnön puoliksi vai saako Veikon lapset Veikon osuuden puoliksi, eli Kari 1/3 Ville 1/3 ja Veikon lapset 1/3?

2 vastausta

Me vastaajat emme ole lainopin asiantuntijoita, mutta Perintökaaressa todetaa seuraavasti:

2 luku Sukulaisten perintöoikeudesta

2 §

Jollei perittävältä ole jäänyt rintaperillistä, saavat hänen isänsä ja äitinsä kumpainenkin puolet perinnöstä.

Milloin isä tai äiti on kuollut, jakavat perittävän veljet ja sisaret hänen osansa. Kuolleen veljen tai sisaren sijaan tulevat hänen jälkeläisensä, ja joka haara saa yhtä suuren osan. Jollei veljiä tai sisaria tahi heidän jälkeläisiään ole, mutta jompikumpi perittävän vanhemmista elää, saa tämä koko perinnön.

Jos perittävältä on jäänyt veli- tai sisarpuolia, saavat he yhdessä täysiveljien ja -sisarien kanssa osansa siitä, mikä olisi ollut heidän isälleen tai äidilleen tuleva. Jollei täysiveljiä tai -sisaria tahi heidän jälkeläisiään ole ja molemmat vanhemmat ovat kuolleet, saavat veli- ja sisarpuolet koko perinnön. Kuolleen veli- tai sisarpuolen sijaan tulevat hänen jälkeläisensä.

Kommentit (0)
12.02.201816:01
3449
34

Selitetään vähän:

Ensiksi Ilkan perisi hänen lapsensa. Kun niitä ei kuitenkaan ole eikä koskaan ollutkaan, täytyy siirtyä sukupuussa ylöspäin. Ilkan perii siis hänen vanhempansa. Ilkan isä saa puolet ja äiti toisen puolen. Koska he ovat kuolleet, noudatetaan heidän suhteensa taas perintöjärjestystä. Ilkka ei luonnollisesti peri itseään, joten omaisuus jaetaan tasaosuuksin Karille, Villelle ja Veikolle. Kari ja Ville siis saavat kumpikin kolmasosan (kuudesosan isän puolelta, kuudesosan äidin puolelta). Veikko saa kolmanneksen, vaikka onkin kuollut. Tämä edelleen jaetaan Veikon perillisten, eli lasten, kesken. Jos Veikolla ei olisi lapsia, menisivät rahat vain Karille ja Villelle

Kommentit (0)

Vastauksesi