Peitsasiko Mannerheimin hevonen Käthyn, kuten patsas viittaa.

Peitsasiko Mannerheimin hevonen Käthyn, kuten patsas viittaa.

Vastaus

Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaan hevosen piirteet, askeltaminen ja se, mitä Mannerheimin omaa hevosta se itse asiassa esittää, ovat usein olleet vilkkaiden keskustelujen kohteena. Patsaan veistänyt Aimo Tukiainen on pitänyt Käthyä veistoksen hevoshahmon lähtökohtana, mutta suoranaisesti hän ei Käthyä ikuistanut. Tukiainen käytti kilpailuluonnosta tehdessään mallinaan erästä toista hevosta, joka muistutti mahdollisimman paljon Mannerheimin hevosta. Patsaan hevosen askellajiksi valittiin niin sanottu vapaa käynti ratsastajapatsaille yleisen laukan tai ravin sijasta. Ennen kilpailun ratkaisemista pohdittiin, onko Mannerheimin hevosen astunta patsaan tapaan ylipäätään mahdollista. joten patsastoimikunta perehtyi hevosten jalkojen liikeratoihin muun muassa hidastetun filmin avulla. Lopullista patsasluonnosta tehdessään Tukiainen käytti apuna kuva- ja filmimateriaalia.

En löytänyt varmaa tietoa siitä että Käthy olisi ollut peitsari.

Lähteet ja lisätietoa:
Taidemuseon sivuilla ratsastajapatsaasta: http://www.taidemuseo.fi/suomi/veisto/veistossivu.html?id=179&sortby=statue
Ratsastajapatsas Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Marsalkka_Mannerheimin_ratsastajapatsas_(Helsinki)
Käthy Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4thy
Peitsari Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Peitsari

Kommentit (0)

Vastauksesi