Palonestoaineet

Palonestoaineet

Hei, kysyisimme palonestoaineista, koska tuntuu ettei edes SYKE tiedä kokonaisvaltaista näkemystä vallitsevasta tilanteesta. Haluaisimme siis selvittää, mitä konkreettista palonestoainetta tai palonsuoja-polymeeriä suomalaisissa patjoissa käytetään ja onko se terveydelle haitallista. Kiitos!

Vastaus

Kysymykseen onkin jo kertaalleen vastattu Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa. https://www.kirjastot.fi/kysy/kysyisimme-palonestoaineista-koska-tuntuu-ettei

Vastauksesta ilmenee, ettei patjojen palonestoaineista ole juurikaan tarkkaa kerättyä tietoa. Kuningaskuluttajan verkkojutussa vuodelta 2016 mainitaan, että Allergia- ja Astmaliitto olisi halunnut yhteistyössä VTT:n kanssa selvittää suomalaisten patjojen kemikaalipäästöjä. Valtaosa patjavalmistajista ei kuitenkaan hankkeesta innostunut ja tutkimus kariutui. Yritysten omat tutkimukset ovat jutun mukaan liikesalaisuuksia. Alalla on jo monia erilaisia sertifikaatteja sekä yritysten omavalvontana tekemiä tutkimuksia, joihin sänkyvalmistajat vetoavat.

Patjojen turvallisuutta Suomessa valvoo viimekädessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes valvoo lainsäädännön noudattamista ja tekee aineita koskevia riskinarvioita. Silti Tukesillakaan ei ole tietoa yksittäisistä kemikaaleista eri valmistajien tuotteissa. Valmistajien ei sellaisia tietoja tarvitse lainsäädännön mukaan viranomaiselle toimittaa. Joutsenmerkki-sivustolla todetaan joutsenmerkin takaavan, ettei sänky tai patja sisällä bromipohjaisia palonestoaineita.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi