Palkkasoturi

Palkkasoturi

Mitä Hectorin kappaleessa Palkkasoturi tarkoitetaan sillä että "vaikka 16 vuotta on hän juuri täyttänyt, silti tuhannetta vuottaan palvelee"?

3 vastausta

Buffy Sainte-Marien laulun Universal soldier on suomentanut ja suomeksi esittänyt Hector. Laulun alkuperäisessä tekstissä mainitsemasi kohta kuuluu näin: He's all of thirty-one and he's only seventeen, Been a soldier for a thousand years (katso esim http://www.metrolyrics.com/universal-soldier-lyrics-donovan.html ).

Lauluhan alkuperäisen nimensä mukaisesti kertoo yleismaailmallisesta sotilaasta, sotilaan arkkityypistä. Hän on siis kuka tahansa sotilas, minkä ikäinen tahansa. Vaikka hän yksilönä olisikin vasta 16-vuotias tai suorastaan lapsi, hän taistelee kuten kuka tahansa muu sotilas jo tuhat vuotta sitten tai vielä aiemmin. Laulun sanomaan siis sisältynee ajatus, että sodassa sotilaat ovat massaa, jossa yksilöllä ei ole suurta merkitystä, vaan kaikki ovat kuin klooneja toisistaan.

Lisää tietoa laulusta ja sen tekijästä löydät alla olevista linkeistä.

 

Kommentit (0)
10.06.201519:09
16260
51

Kyse voi olla vain vivahde-erosta, mutta itse olen aina käsittänyt Universal soldier -laulun sanoman sisältävän voimakkaan vastalauseen itse sodalle ja sodankäynnille, ei pelkästään toteamuksen, että sotilaat kaikkina aikoina ovat olleet massaa, toistensa "klooneja". Laulun taustana lienee ollut 1960-luvun alkuvuosina kiihtyvä ja eskaloituva Vietnamin sota. Sodanvastaisen liikkeen antamista virikkeistä sai alkunsa myös mm. maailmankuulu Where have all the flowers gone.

Hectorin Palkkasoturin sanat, joiden tulkintaa edellä kysyttiin, nähdäkseni siis nostavat esille kysymyksen yksilön omakohtaisesta eettisestä ratkaisusta. Sama sanoma toistuu vaikkapa 1960-luvun suomalaisen laululiikkeen laulussa, jossa kysytään Tottelisinko, kun mua käsketään...1960-luvulla Suomessakin mm. poltettiin sotilaspasseja Erik Schüllerin, Markku Lahtelan ym. johdolla. - Eri asia on, miten realistista oli edes kuvitteellisesti sälyttää eettinen vastuu parikymmenvuotiaille nuorille miehille, jotka aina ovat olleet pääasiallisin rekryyttiaines kaikissa sodissa, joita on käyty koko tunnetun kulttuurievoluution ajan, 5000 - 6000 vuotta.

Kommentit (0)
24.06.201521:12
19462
24

Komppaan V.V.K:n ajatuksia - laulussahan annetaan ymmärtää, että jokainen on vastuussa sodasta ja siihen liittyvästä/johtavasta käskynannosta, vaikka itse sotilasta siitä syytetäänkin, olkoonpa sotilas mitä tahansa iältään, kansallisuudeltaan, uskonnoltaan, kooltaan jne. Kokisin siis laulussa kysyttävän vastuun siirtyvän sotilaita laajemmalle, kaikkialle ympäröivään yhteiskuntaan. Musiikin keinoin on samoihin aikoihin kertoiltu sotilaana olemisesta mm. Barry Sadlerin The Ballad of the Green Berets kautta - laulun, josta on kymmeniä erilaisia tai eri kielisiä sanoituksia. Lähinnä sodanvastaisin lienee Freddy Quinnin saksankielinen versio Hundert Mann und eiin Befähl, kun taas alkuversion mainitaan toisinaan olleen lähes ainoa sodankäyntiä myönteisesti käsitellyt kappale (?). 

Palkkasoturius on tuhansia vuosia vanha elinkeino, ehkä paremminkin sanoen jopa elintapa. Sitä harjoittivat useaa eri kansallisuutta, heimoa tai ryhmää edustaneet miehet eri maissa eri hallitsijoiden tai sotapäällikköjen palveluksessa; mm. rahantarpeessa olevat, kunniaa kaipaavat, seikkailumieliset tai kotiympäristössään hallinnon tai oikeudenhoidon kanssa erimielisyyksiin joutuneet; perheiden nuorimmat pojat, joile kotitila ei antanut pysyvää elantoa; erilaiset maattomat henkilöt, jotka eivät kenties parempaa ratkaisua olemiselleen keksineet.

Nykyään tilanne on varsin erilainen, käsite on vaihteleva aiempien Rooman, Italian, Ruotsi-Suomen tai Bysantin taistelijoiden jälkeen. Tänään toimintaa teoriassa vastustaa Geneven sopimus, jota eivät kuitenkaan monet valtiot ole allekirjoittaneet. Niinpä vaikkapa Yhdysvaltain palkkaamana kukkii monipuolinen, yksityinen turvallisuus-  ja sotilasalan yrittäjyys, mm. G4s ja Academi (entinen Blackwater). Esim. G4s:lla on palveluksessaan yli 615 000 henkilöä, joista noin 2000 Suomen turvallisuusalalla. Palkkasoturitoiminta herättää ristiriitaisia ajatuksia, varsinkin Yhdysvalloissa. Alalla näyttäisi liikkuvan suuri raha.

Maailma on muuttunut siinäkin mielessä, että We shall overcomen tyyppiset rauhan puolesta vetoavat laulut ovat saattaneet korvautua PTDS:sta kärsivän, kotiin palaavan sotilaan tarinalla, esim. kersantti Leen kadenssisanoitus Gordon Lightfootin kappaleeseen In the Early Morning Rain. Soturi on siis tehnyt työnsä - palkkasellainen tahi maansa asevoimien virallinen edustaja - ja saapuu takaisin. Lyriikan tyyppi poikkeaa tavallisista kadensseista - ehkä sotilaskin on muuttunut...

Kommentit (0)

Vastauksesi